Vind een advocaat

Specialisatie of locatie:

Bezwaarschrift indienen ?

Bent u het niet eens met een besluit van de (semi) overheid, bijvoorbeeld een besluit van de gemeente, dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen met een bewaarbrief oftewel een bezwaarschrift. Een dergelijke procedure valt onder het bestuursrecht. Hieronder staan een aantal voorbeelden in welke situaties u, wanneer u het niet eens bent met dat besluit, daartegen bezwaar kunt indienen.

  • U heeft een aanvraag ingediend maar deze is geweigerd door het bestuursorgaan.
  • Uw buurman of overbuurman heeft een bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) gekregen voor een verbouwing, bijvoorbeeld een aan- of uitbouw waar u zich niet in kunt vinden.
  • Het bestuursorgaan heeft uit zichzelf een negatieve beslissing genomen. Bijvoorbeeld uw uitkering is verlaagd omdat u onvoldoende heeft gesolliciteerd.

Termijn indienen bezwaarschrift

De termijn voor het indienen bedraagt zes weken. Het is van groot belang dat u het bezwaarschrift ook daadwerkelijk binnen de daarvoor gestelde termijn indient. Doet u dit niet en is er geen sprake van een verschoonbare reden voor de termijnoverschrijding, dan wordt uw bezwaar niet in  behandeling genomen.

Belanghebbende

Zoals hierboven is aangegeven kunt u bezwaar indienen als het besluit niet aan u is gericht. Wel dient u een rechtstreeks belang te hebben bij dit besluit.  Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u zicht heeft op een bouwwerk of wanneer u naast een café woont waarvoor een vergunning is verleend.

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

In ieder geval moet blijken waarom u het niets eens bent met een genomen besluit. Wettelijk gezien moet er in ieder geval in staan:

  • uw naam en contactgegevens
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (eventueel kopie meesturen)
  • de gronden van uw bezwaar (dit kan per onderwerp verschillen)
  • uw handtekening

Voldoet uw  bezwaarbrief niet aan de genoemde eisen, dan krijgt u schriftelijk bericht en de gelegenheid om alsnog, binnen een bepaalde termijn, aan de eisen te voldoen. Doet u dit niet (tijdig) dan kan uw bezwaarschrift buiten behandeling worden gelaten.

Pro forma bezwaar

Weet u de gronden van bezwaar nog niet dan kunt u er voor kiezen om eerst pro forma bezwaar aan te tekenen. Lees hier meer over pro forma bezwaar.

LEG UW CASUS VRIJBLIJVEND AAN ONS VOOR !

Wilt u bezwaar maken tegen een geweigerde uitkering of tegen een (weigering van een) vergunning. Of misschien heeft u een handhavingsbeslissing ontvangen waar u het niet mee eens bent? Neem dan snel contact met ons op zodat wij uw zaak kunnen oppakken. Bij ons zijn zeer gespecialiseerde bestuursrechtjuristen en advocaten aangesloten.

Advocaten uitgelicht


Juridisch Advies Jorg mr. J. van Bladel Gedreven Advocaat met specialisme arbeidsrecht en letselschade.
Juridisch Advies Chantal mr. C. van der Poel Advocate met een open, toegankelijke en directe benadering met als specialisme arbeidsrecht.

advocaat arbeidsrecht breda

mr. F. van Velden-Van Passel

Enthousiaste en doortastende advocate uit Breda met een focus op arbeidsrecht.