Medische fout

Het feit dat u medische hulp nodig heeft, is vaak al vervelend genoeg. Maar wanneer een medische behandeling verkeerd gaat, kan dat grote, vaak blijvende, gevolgen hebben. Wie kunt u voor zulke medische fouten aansprakelijk stellen?

Medische fout of complicatie?

Artsen, maar ook fysiotherapeuten en andere hulpverleners moeten u op de hoogte stellen van een aantal zaken. Zo moet verteld worden wat een behandeling inhoud, maar ook wat de mogelijke risico’s van een behandeling of ingreep zijn. Dat noemen we de informatieplicht van hulpverleners. Ieder mens maakt fouten: dat kan ook voorkomen bij een medische behandeling. Niet iedere fout is echter een medische fout die leidt tot aansprakelijkheid. Soms is er sprake van een fout waar de behandelaar niets aan kan doen. Dat wordt een complicatie genoemd. Een bekend voorbeeld van een complicatie is een ontsteking na een operatie.

Schadevergoeding medische fout

Als een patiënt schadevergoeding wil ontvangen voor een medische fout, moet er sprake zijn van een fout (een ‘toerekenbare tekortkoming’ of een ‘onrechtmatige daad’), er moet aantoonbare sprake zijn en er moet een verband zijn tussen de medische fout en de geleden schade. Als een medische fout chronische rugpijn veroorzaakt heeft, maakt dat niet dat je een compleet losstaand ander feit ook onder de medische fout kunt scharen. Chronische rugpijn door een mislukte operatie heeft bijvoorbeeld niets te maken met een ingegroeide teennagel.

Geschilleninstantie

Sinds de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (de ‘Wkkgz’) bestaat er voor patiënten de mogelijkheid om via een onafhankelijke geschilleninstantie schadevergoeding door medische fouten te claimen tot een bedrag van € 25.000,-.

Juridische bijstand

De afwikkeling van medische schadezaken is vaak een lange aangelegenheid. Juridische bijstand is zeer raadzaam! Daarnaast is het vaak niet mogelijk om zelf vast te stellen of er sprake is van een medische misser. Hiervoor heeft men vaak het medisch dossier nodig. Dat dient dan door een medisch adviseur te worden beoordeeld. Het is raadzaam een gespecialiseerd jurist in de arm te nemen.

× Hoe kan ik u helpen?