Ontslag onderling akkoord

Bent u onderling met uw werkgever akkoord over het ontslag, (ook wel ontslag met  wederzijds goedvinden genoemd) dan komt u samen met uw werkgever, na overleg, overeen om het dienstverband te beëindigen. U kunt zich dan vinden in beëindiging van het dienstverband en de voorwaarden waarmee die beëindiging gepaard gaat.

De afspraken die worden gemaakt en die leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Ook wordt er vaak gesproken over de beeindigingsovereenkomst.

Dit is een bijzondere overeenkomst die is bedoeld om een geschil of onzekerheid te beëindigen en wordt dus vaak gebruik bij het ontslag met wederzijds goedvinden. Deze overeenkomst kan slechts in bijzondere situaties worden vernietigd. Wel heeft u sinds 1 juli 2015 een wettelijk bedenkrecht. Oftewel u kunt dan een ondertekening vaststellingsovereenkomst binnen twee weken ontbinden.

Besluit u om akkoord te gaan met beëindiging dan dient u, onder andere om uw recht op WW-uitkering te behouden, rekening te houden met een aantal zaken. In de vaststellingsovereenkomst dient aandacht besteedt te worden aan de opzegtermijn die geldt voor de werkgever. Wanneer uw arbeidsovereenkomst namelijk eindigt zonder de juiste opzegtermijn in acht te nemen, zal het UWV bij het toekennen van een WW-uitkering een wachttermijn in rekening brengen. Dit houdt in dat u pas enkele maanden na beëindiging van uw dienstverband voor WW in aanmerking komt.

Ook dient duidelijk naar voren te komen dat het ontslag niet door u is veroorzaakt en dient het verzoek tot ontbinding uitgaan van uw werkgever. Daarnaast moeten natuurlijk ook afspraken gemaakt worden over de redenen van ontslag, de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tevens over de door de werkgever te betalen financiële vergoeding.

Een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst kunt u hier vinden op onze website. Dit is een standaard overeenkomst.

Om uw overeenkomst na te laten kijken of om een overeenkomst op te laten stellen kunt u contact opnemen met de bij ons aangesloten arbeidsrechtsspecialisten.

× Hoe kan ik u helpen?