In beroep gaan

U kunt in beroep gaan als u zich niet kunt vinden met de beslissing op uw eerder ingediende bezwaarschrift. Soms is het ook mogelijk of zelfs noodzakelijk dat u rechtstreeks in beroep gaat zonder een bezwaarschriftenprocedure.

Termijn indienen beroepschrift

Net als bij een bezwaarschrift moet u een beroepschrift in de regel ook binnen zes weken na verzending van de beslissing (op bezwaar) indienen. Ook voor hoger beroep geldt deze termijn. Dient u uw beroepschrift niet tijdig in dan zal het beroep, of u moet een hele goede reden hebben, niet ontvankelijk worden verklaard. Zoals gezegd bedraagt de termijn in de regel zes weken. Echter soms, voorbeeld in ziektewetzaken, is de beroepstermijn maar 2 weken. Kijk daarom goed welke termijn op de beslissing, waartegen u beroep indient, staat.

Pro Forma beroepschrift

Krijgt u het niet voor elkaar om binnen de termijn ook al de gronden van beroep aan te voeren dan adviseren wij om eerst pro forma beroep in te stellen. Op deze manier stelt u de termijn, waarbinnen het beroep moet worden ingediend, veilig. U hoeft dan alleen maar kort aan te geven dat u beroep instelt omdat u het niet eens bent met de eerdere beslissing en daarbij dient u aan te geven dat u om een termijn verzoekt om de gronden van beroep aan te vullen / aan te voeren.

Inhoud beroepschrift

Ook hier, geldt, net als in bezwaar dan u aan moet geven waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan. Geadviseerd wordt om in te gaan op de weerlegging die is gedaan in de bezwaarfase en niet enkel tot een herhaling van de bezwaargronden over te gaan.

Kosten instellen beroep

Wanneer u beroep instelt moet u griffierechten betalen. U krijgt hiervoor vanzelf een nota of acceptgiro. U bent verplicht deze te betalen. Doet u dit niet dan kan het zijn dat uw beroepschrift niet in behandeling wordt genomen. De hoogte van de griffierechten kan jaarlijks verschillen. Wanneer u vervolgens in het gelijk wordt gesteld door de rechtbank krijgt dan moet het bestuursorgaan dat de beslissing (op bezwaar) heeft genomen u het griffierecht terugbetalen.

Advocaat of Jurist van JuridischAdvies.nl meenemen

Ook in de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Dit mag natuurlijk wel ook is het mogelijk om iemand anders, bijvoorbeeld een jurist, mee te nemen. Denk er dan wel aan dat u een schriftelijke machtiging meeneemt of van te voren indient. Besluit u om een jurist of advocaat via JuridischAdvies.nl in te schakelen dan regelen wij bovenstaande voor u en zorgen wij voor u dat u ingaat op de juiste punten. Daarnaast zullen wij u ter zitting bijstaan.

× Hoe kan ik u helpen?