WW-uitkering na ontslag

WW-uitkering
Wanneer u als werknemer uw baan verliest, bestaat er meestal recht op een WW-uitkering. Deze uitkerking geeft u tijdelijk een inkomen. Wel gelden er een aantal verplichtingen om een WW-uitkering te krijgen en te behouden.

WW-uitkering aanvragen
Ook wanneer je weet dat je waarschijnlijk werkloos wordt en nog geen uitkering hebt aangevraagd gelden er verplichtingen. Zo dien je er alles aan te doen om niet werkloos te worden en moet je je inschrijven als werkzoekende en dien je, wanneer ontslag volgt, binnen een week de uitkering aan te vragen.

Recht op WW-uitkering
Vervolgens kijkt het UWV of je voldoet aan de voorwaarden voor een WW-uitkering. Het UWV beslist vervolgens of je een WW-uitkering krijgt toegekend. Voldaan dient te worden aan een aantal voorwaarden.

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid
  Ben je in dienst bij een werkgever en worden er maandelijks premies door de werkgever ingehouden op uw loon dan bent u verzekerd voor de WW. Uw werkgever is verplicht u te verzekeren. U kunt er, als werknemer, dan ook van uitgaan dat u bent verzekerd voor de WW. Bent u zelfstandige, dan kunt u geen aanspraak maken op een WW-uitkering.
 • Er moet sprake zijn van werkloosheid.
  Volgens de wet dient u dan minimaal voor 5 uur ontslagen te zijn. Werkte u minder dan 10 uur dan geldt deze eis niet, het moet dan gaan om minimaal de helft van het aantal arbeidsuren. Tevens dient u beschikbaar te zijn en te blijven om arbeid te aanvaarden en mag er geen sprake meer zijn van recht op loondoorbetaling.
 • Daarnaast moet er voldaan zijn aan de wekeneis.
  Om hieraan te kunnen voldoen moet u van de laatste 36 weken, voordat u werkloos werd, ten minste 26 weken gewerkt hebben. Een week telt al mee wanneer u 1 dag in die week gewerkt heeft.
 • En mag u niet verwijtbaar werkloos zijn
  Is het ontslag aan u te wijten, bijvoorbeeld ontslag op staande voet, of heeft u zelf ontslag genomen zonder zwaarwichtigen reden, dan bestaat er geen recht op WW-uitkering. Ook als op verzoek van de werknemer sprake is van beeindiging van het het dienstverband met wederzijds goedvinden dan is er sprake van verwijtbare werkloosheid. Dit ligt anders wanneer het verzoek van de werkgever komt en er door de werknemer wordt ingestemd.
× Hoe kan ik u helpen?