Incasso

Een goede cashflow is voor iedere onderneming cruciaal. Teveel onbetaalde facturen kunnen uw bedrijfsvoering frustreren. Dat betekent dat goed en efficiënt moet worden omgegaan met het incasseren van openstaande rekeningen. Daarbij komt het aan op de juiste benadering. Of de betreffende debiteur nu beweert dat hij uw rekening niet kan betalen of niet wil betalen, een professioneel incassotraject kan een hoop ellende voorkomen.

Het incassotraject van Interpayment

Ik werk samen met Rob Pijnenburg van Interpayment, www.interpayment.nl  Hij heeft veel ervaring met incassotrajecten en krijgt uw opeisbare vorderingen vaak geïncasseerd. Zijn incassotraject begint in de regel met het opstellen van een goede sommatiebrief. Hierin worden naast de hoofdsom en de eventueel verschuldigde rente ook de buitengerechtelijke incassokosten genoemd waar u recht op heeft. Indien betaling uitblijft dan probeert hij op verschillende manieren direct in contact te komen met uw debiteur, om zodoende te kunnen achterhalen waarom een betaling uitblijft.  Rob blijft altijd netjes maar laat niet los.

Incassoprocedure

Blijft de debiteur na de sommatiebrief en eventuele contacten/aanmaningen nog altijd in gebreke met betaling, dan schuwt hij de gang naar de rechter niet. Een incassodagvaarding kan bijvoorbeeld een relatief snelle en eenvoudige procedure zijn om voor een (onbetwiste) vordering een vonnis te verkrijgen.

Met een vonnis kunnen vervolgens executiemaatregelen worden genomen (uitwinning van gelegde beslagen, executoriale verkoop van onroerend goed, inbeslagname auto’s).

Conservatoir beslag leggen

Bij een onwillende debiteur hoeft het echter niet altijd tot een procedure te komen. Soms is het uitoefenen van enige druk voldoende om hem te bewegen alsnog de vordering te voldoen. Zo kan een advocaat aan de rechtbank om toestemming vragen tot het leggen van conservatoir beslag. Op bijvoorbeeld een woonhuis of bankrekening. Dit kan een uitermate effectief pressiemiddel zijn.

Faillissement debiteuren aanvragen

Het aanvragen van een faillissement van een debiteur is een andere optie. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen.

Vooral bij betalingsonwil van de debiteur is een faillissementsaanvraag dan ook vaak een effectief incassomiddel omdat de gevolgen voor de debiteur ingrijpend zijn. Door een faillissement verliest de debiteur namelijk de beschikking over zijn vermogen.

Interpayment is een betrouwbare partner voor uw B2B incasso’s. Ik breng u graag in contact met Rob of u kunt ook rechtstreeks contact met hem opnemen via: info@interpayment.nl danwel via de telefoonnummers: 013-302 93 92 of 06-14 02 87 52.

× Hoe kan ik u helpen?