Juridisch Advies Letselschade

Wat is letselschade
Wanneer u lichamelijke of geestelijke schade lijdt als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfs- of verkeersongeval of een medische fout dan wordt gesproken van letselschade. Naast voorgaande zijn er diverse oorzaken van letselschade. Het dient in ieder geval te gaan om letsel wat ontstaan is door toedoen van iemand anders.

Letsel
Letsel betekent een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Vaak wordt gedacht aan wonden of breuken. Maar letsel houdt meer in. Ook niet meteen zichtbare verwondingen kunnen namelijk een beschadiging aan het lichaam zijn die voor klachten zorgt. Denk bijvoorbeeld aan een whiplash. of rsi-klachten. Er zijn dus verschillende soorten letsel.

Schade
Om te spreken over letselschade dient er dus, naast een letsel, ook sprake te zijn van schade. Schade wordt ook wel omschreven als het nadelige gevolg van een gebeurtenis, zowel materieel als immaterieel. Met materiele schade wordt bedoeld ‘vermogensschade’. Wanneer er sprake is van andere schade, “nadeel dat niet in vermogensschade bestaat”, dan spreekt de wetgever van immateriële schade.

Schadevergoeding Letselschade
Wanneer u door toedoen van een ander letsel oploopt en hierdoor schade lijdt, is in de wet geregeld dat u recht heeft op een schadevergoeding. Deze varieert afhankelijk van het letsel. Ook bestaat er verschil tussen de materiele en immateriele schadevergoeding. Deze laatste wordt ook wel smartengeld genoemd. Naast dit smartengeld dienen (on) kosten die u heeft gemaakt, vergoed te worden. Onder deze materiele schade vallen meerdere schadeposten.

Juridisch Advies letselschade
De bij ons aangesloten letselschadeadvocaten kunnen u helpen om uw schade, zowel materieel en immaterieel, te verhalen op de persoon of personen die daarvoor aansprakelijk zijn. Vaak zijn deze kosten van juridische bijstand onderdeel van de door u geleden schade en komen derhalve voor rekening van de aansprakelijke partij en wordt vaak vergoed door de verzekeringsmaatschappelijk van de aansprakelijke persoon.

× Hoe kan ik u helpen?