Letselschade en Schadevergoeding

Naast dat schade aan uw lichaam of gesteldheid fysiek erg vervelend is, kan het juridisch ook een hele nasleep hebben. Wie is er verantwoordelijk; heb ik recht op een schadevergoeding?

Materiële en immateriële schade

Na een ongeluk kan het zo zijn dat je schade hebt opgelopen. De schade door zo’n ongeluk wordt ook wel letselschade genoemd. Letselschade kan materieel of immaterieel (ook wel emotioneel) zijn. Materiele schade is schade aan een auto of fiets, een kapotte broek of een telefoon die het niet meer doet. Naast materiele schade is er ook immateriële schade. Immateriële schade is schade die niet aan spullen is, maar aan jezelf. Er wordt ook wel gesproken over ‘emotionele schade’. Immateriële schade wordt veroorzaakt door verdriet, smart en/of gemis. Een schadevergoeding van immateriële schade wordt in de volksmond ook wel ‘smartengeld’ genoemd.

Schadevergoeding

Zowel voor materiele als immateriële schade kan in Nederland schadevergoeding gevorderd worden van de tegenpartij. Er is geen minimum of maximum te vorderen bedrag. In Nederland kijkt men naar wat de daadwerkelijk geleden schade is. Die moet de tegenpartij dan vergoeden.

Hoe bewijs ik dat de tegenpartij aansprakelijk is?

Dat is geheel afhankelijk van het soort ongeval dat voorgevallen is. Is er sprake van een verkeersongeval met getuigen, een bedrijfsongeval of een medische fout? In Nederland is de hoofdregel dat de partij die schadevergoeding eist, ook moet bewijzen dat de tegenpartij de schade heeft veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld door foto’s en videobeelden, getuigenverklaringen en processen-verbaal. Het is raadzaam om jezelf bij te laten staan door een ervaren jurist of advocaat.

Hoe vorder ik schadevergoeding?

Als je schadevergoeding wilt vorderen van de tegenpartij, doe je er goed aan een gespecialiseerd jurist of advocaat in de arm te nemen. Zij kennen de wetten en regels inzake schadevergoedingen goed en kunnen daarom beoordelen of het bedrag dat je wilt vorderen reëel is. Veel bedrijven bieden je de mogelijkheid tot het doen van haalbaarheidsonderzoek. Bij zo’n onderzoek wordt gekeken naar jouw situatie en wat er allemaal mogelijk is. Voor zo’n onderzoek kunnen kosten in rekening worden gebracht: laat je daarom van tevoren altijd goed inlichten.

× Hoe kan ik u helpen?