Huurachterstand

Je zit wat krap bij kas en kunt de huur voor deze maand net niet betalen. Wat zijn de gevolgen van een huurachterstand? Als huurder heb je de plicht om huur te betalen. Dat betalen doe je volledig en op tijd. Wanneer je niet of te laat betaalt, kan de verhuurder maatregelen nemen. De belangrijkste plicht die je hebt als huurder is dat je de huurprijs op tijd en volledig dient te betalen. Hieronder lees je wat de verhuurder kan ondernemen na een huurachterstand.

De gevolgen van een huurachterstand

Wanneer je niet of niet op tijd de huur betaalt, ontstaat er een huurachterstand. Het bedrag aan huurachterstand is voor de verhuurder direct opeisbaar. Dat betekent dat de verhuurder de huurder geen betalingsherinnering hoeft te sturen. De verhuurder kan incassobureau inschakelen om zijn huur te innen. Vaak rekenen deze bureaus kosten: deze mag de verhuurder doorberekenen aan de huurder. Vaak moet, voordat een incassobureau aan de slag gaat, eerst een betalingsherinnering verzonden zijn. Deze herinnering, ook wel aanmaning genoemd, waarschuwt de huurder voor de verhoging van de openstaande huur met de incassokosten. Ook geeft de herinnering een termijn (vaak van 14 dagen) om alsnog de openstaande huur te betalen.

Huurachterstand en Ontbinden van de huurovereenkomst

Wanneer de huurachterstand op blijft lopen en de huurder niet betaald, kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen. De huurder heeft zich dan niet als ‘goed huurder’ gedragen en dat is een wettelijke reden om het contract op te zeggen. Het niet betalen van de afgesproken huur is een wanprestatie. Als er sprake is van wanprestatie, geldt de opzegtermijn uit de huurovereenkomst niet. De overeenkomst kan per direct worden ontbonden. Of er sprake is van wanprestatie en er dus ontbonden kan worden, moet de rechter bepalen. Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter meestal overgaat tot ontbinding als er een huurachterstand is van drie maanden. Wanneer de huurder vaak te laat is met betalen, kun je ook ontbinding aanvragen bij de rechter.

Juridisch Advies Huurachterstand

Is er sprake van een huurachterstand en wilt u als verhuurder de overeenkomst ontbinden of zoekt u als huurder juridisch advies schakel dan een bij ons aangesloten huurrechtadvocaat in. 

× Hoe kan ik u helpen?