Echtscheidingsconvenant

Het is van groot belang dat bij een echtscheiding duidelijke afspraken worden gemaakt tussen u en uw partner. Bent u het samen eens over deze afspraken, dan kun je deze vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Dit komt ook vaak ten goede aan een spoedige afwikkeling van de procedure.

Wat is een echtscheidingsconvenant?
Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner waarin alle afspraken staan die te maken hebben met de echtscheiding en wordt vaak opgesteld door een advocaat. In het convenant worden zaken vastgelegd omtrent de partneralimentatie en kinderalimentatie, de woning, eventuele pensioenverdeling, verdeling van schulden en/of spaartegoeden, belastingrechten en -plichten en de inboedelverdeling. Een echtscheidingsconvenant is overigens niet verplicht.

Zodra de rechter het echtscheidingconvenant heeft bekrachtigd, zijn de daarin vastgelegde afspraken rechtens afdwingbaar. Het echtscheidingsconvenant heeft hierdoor een executoriale titel gekregen. Met als gevolgd dat bijvoorbeeld de betaling van alimentatie kan worden afgedwongen middels een deurwaarder of incassoburo.

Ouderschapsplan in echtscheidingsconvenant
Heeft u minderjarige kinderen? Dan dient u ook een ouderschapsplan te maken. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Waarom een echtsheidingsconvenant?
Een echtscheidingsconvenant eventueel samen met een ouderschapsplan vormen de basis van je nieuwe toekomst. Het is daarom van belang om samen met je mediator of echtscheidingsadvocaat goed na te denken over de inhoud hiervan. Hierdoor kun je later veel problemen voorkomen. Daarnaast is het prettig om afspraken te maken waar je achterstaat.

Hulp bij je echtscheidingsconvenant
Bij een echtscheidingsprocedure heb je veel aan je hoofd. Vaak heb je geen energie meer om samen met je partner afspraken te maken. Laat je daarom bijstaan door een echtscheidingsadvocaat, die kan je ook ondersteunen bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Je weet dan ook zeker dat je alle afspraken juridisch correct op papier hebt staan. Ook kunt u op onze website een voorbeeld echtscheidingsconvenant vinden.

× Hoe kan ik u helpen?