( Dreigend ) Ontslag!

Bijna iedere werknemer krijgt er, ondanks de wettelijke bescherming die werknemers genieten, in zijn werkzame leven wel een keer mee te maken. Wij bij JuridischAdvies.nl begrijpen dat ontslag ingrijpende gevolgen kan hebben en een grote impact heeft op uw leven. Wij vinden het daarom van belang dat u als werknemer op de hoogte bent van uw rechten en plichten en proberen u met deze pagina op weg te helpen in deze complexe materie.

Soorten ontslag
Wanneer we spreken over ontslag, kan er een onderscheid gemaakt worden in de verschillende vormen. De meest voorkomende vormen zijn de volgende:

 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslag vanwege ziekte
 • Ontslag van rechtswege
 • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie
 • Ontslag vanwege verwijtbaar disfunctioneren
 • Ontslag vanwege reorganisatie
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Feit blijft dat een werkgever een werknemer niet zomaar mag ontslaan. Een werkgever moet hiervoor een goede reden voor hebben en moet dit ook kunnen aantonen. Bijvoorbeeld bij een ontslag om bedrijfseconomische reden moet de werkgever cijfers laten zien om de noodzaak van het ontslag te staven.

In sommige gevallen geldt er een ontslagbescherming en kan de werknemer, zonder tussenkomst van de kantonrechter, niet ontslagen worden. Dit is het zogenaamde ontslagverbod. Een bekend ontslagverbod is het ontslagverbod bij ziekte of bij zwangerschap.

Ontslag aanvechten
Het kan dus zo maar zijn dat uw werkgever, bijvoorbeeld niet wetende van het ontslagverbod, u op onjuiste gronden ontslaat. Bent u het niet eens met uw ontslag dan kunt u dit aanvechten. Er zijn verschillende manieren dit te doen. Deze manieren zijn afhankelijk van de manier waarop u wordt ontslagen. Er zijn namelijk meerdere procedures om een werknemer te ontslaan.

Ontslagprocedures
Naast een beeindiging met wederzijds goedvinden kan ontslag plaatsvinden via het aanvragen van een ontslagvergunning via het UWV of via een ontslagprocedure bij de kantonrechter. De werkgever heeft hierin geen keuze meer. In de Wet Werk en Zekerheid is duidelijk aangegeven welke ontslagprocedure gevolgd dient te worden. De procedure is afhankelijk van de ontslagreden. Bij ontslag om bedrijfseconomische reden en ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid dient de ontslagprocedure bij het UWV gevolgd te worden. Wanneer de arbeidsverhouding volgens uw werkgever is verstoord of wanneer uw werkgever van mening is dat u niet goed functioneert, dan dient een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter gevraagd te worden.

Wat te doen bij Dreigend ontslag?
Wanneer u ontslag wordt aangezegd hebben wij hier alvast wat adviezen opgesomd.

 • Vraag in ieder geval naar de reden van ontbinding en vraag tevens een schriftelijke bevestiging.
 • U dient daarbij tevens aan te geven dat u beschikbaar bent om te werken, ook dit kunt u het beste (aangetekend) schriftelijk of per e-mail laten weten.
 • Daarbij is het relevant om een dossier op te bouwen met daarin stukken die belangrijk zijn bij een eventuele ontslagprocedure.

Ook zijn er een aantal zaken die u niet moet doen.

 • Ga in ieder geval niet akkoord met het ontslag en onderteken niets, beter kunt u aangeven dat u advies gaat inwinnen.
 • Ga dus ook niet akkoord met eventuele hulp van een door de werkgever aangedragen jurist of advocaat.
 • Inmiddels weten wij dat het verlies van werk een ingrijpende emotionele gebeurtenis is. Mede daarom is het aan te raden dat u advies vraagt bij een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht.

Transitievergoeding bij ontslag
Wanneer u wordt ontslagen heeft u, wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, recht op een ontslagvergoeding die nu transitievergoeding wordt genoemd. U moet in ieder geval twee jaar in dienst zijn geweest. De hoogte van de vergoeding is via een vaste som te berekenen. Het kan dus zijn dat u recht heeft op een transitievergoeding. Lees hier meer over deze vergoeding en of u daar recht op heeft.

WW-uitkering
Tevens heeft u, wanneer u niet verwijtbaar werkloos bent geworden, vaak recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering gelden bepaalde voorwaarden. De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden en de hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op uw laatstverdiende loon. Een WW-uitkering dient u wel zelf aan te vragen bij het UWV.

× Hoe kan ik u helpen?