Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan reden zijn voor ontslag. Het is echter lastig om te beoordelen wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. In een eventuele procedure zullen alle omstandigheden van het geval meewegen om te bezien of een ontslag wegens een dusdanig verstoorde arbeidsrelatie onvermijdelijk is.

Net als bij bijvoorbeeld bij een ontslag wegens disfunctioneren dient ook bij een ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie door de werkgever aannemelijk gemaakt te worden dat er:

  1. sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Deze verstoring zou aannemelijk gemaakt kunnen worden op verschillende manieren, denk aan e-mails, verklaringen van collega’s, verslagen van functioneringsgesprekken etc.
  2. dat de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam is verstoord;
  3. en dat herstel van de verstoorde arbeidsrelatie niet meer mogelijk is. Dit houdt tevens in dat de werkgever moet proberen om tot een herstel van de verstoorde arbeidsrelatie te komen.

Van belang is dus dat de werkgever niet zomaar tot ontslag over kan gaan wanneer hij van mening is dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Hij dient eerst te proberen om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan een mediationtraject.

Disfunctioneren en Verstoorde Arbeidsrelatie
Hierboven werd al gerefereerd aan het ontslag wegens disfunctioneren. Deze twee ontslagen staan namelijk vaak in relatie met elkaar. Vaak zal namelijk gesteld worden door een werkgever dat de verstoorde relatie zijn oorzaak vind in het slecht functioneren van de werknemer. Daarnaast kan het ook zijn dat een verstoorde arbeidsrelatie voortvloeit uit de, naar mening van de werknemer, ten onrechte beschuldiging van disfunctioneren.

Juridisch Advies
Er zijn dus veel aspecten van belang bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn op de hoogte van al deze aspecten en kunnen u bijstaan in een eventuele (advies)procedure.

× Hoe kan ik u helpen?