Huurgeschil

Een huurgeschil is vaak erg vervelend. Veel voorkomende huurgeschillen zijn huurverhoging, achterstallig onderhoud of derving van het huurgenot. Wanneer je er niet uitkomt met de verhuurder, is het raadzaam om een jurist raadplegen.

Huurgeschil Huurverhoging

De verhuurder mag de huurprijs niet zo maar verhogen. Hier zijn regels voor. De huur van je woning mag maar één keer per twaalf maanden worden verhoogd. Wanneer de verhuurder de huur wil verhogen, moet dit twee maanden van tevoren bekend gemaakt worden. Ook mag de huur niet onbeperkt verhoogt worden: hiervoor wordt jaarlijks door de overheid een maximumpercentage vastgesteld.

Let op! Wanneer je huurt in de vrije sector, is er geen maximum aan de verhoging. Het zijn dat in de huurovereenkomst een indexering is opgenomen. Wanneer de verhoging hoger is dan de indexering, kun je hiertegen schriftelijk in bezwaar gaan.

Huur je in de sociale sector en ben je het niet eens met de verhoging, dan kun je eveneens schriftelijk in bezwaar gaan. In beide gevallen geldt: doe dit voordat de verhoging in gaat, anders ben je te laat. Het opstellen van een bezwaarschrift kun je zelf, maar het is vaak slim om hier een jurist naar te laten kijken.

Huurgeschil Achterstallig onderhoud

Een van de rechten die je hebt als huurder, is onderhoud aan jouw woning door de verhuurder. Wanneer de verhuurder geen onderhoud pleegt, kun je de verhuurder schriftelijk verzoeken om dit (alsnog) te doen. Als de verhuurder dan nog geen actie onderneemt, kun je naar de rechter stappen. Deze kan de verhuurder dwingen om onderhoud te verrichten. Wat je ook kunt doen, is zelf onderhoud verrichten en de kosten hiervan via de rechter terugvorderen. Het nadeel hieraan is dat je zelf de kosten voor moet schieten.

Heb je de verhuurder schriftelijk op de hoogte gesteld van het achterstallige onderhoud, maar is er zes weken later nog steeds niets gebeurd? Dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Zij bekijken je klacht en kunnen beslissen dat jouw huur (tijdelijk) verlaagd wordt. Deze verlaging duurt tot het achterstallig onderhoud is verholpen. Deze verlaging kan de rechter ook vaststellen.

Huurgeschil Derving huurgenot

Wanneer je huurgenot verminderd is door een gebrek aan het huis, dan heb je recht om de huur te verminderen of te verrekenen. Hiervoor heb je toestemming nodig van de rechter. Voor een vordering tot vermindering van de huurprijs geldt een vervaltermijn van zes maanden. Deze termijn gaat lopen op de dag nadat je de verhuurder op de hoogte hebt gesteld van het gebrek aan het huis.

Juridisch Advies Huurgeschil

Een huurgeschil kunt u oplossen door de huurcommissie in te schakelen of het probleem voor te leggen aan een rechter. Heeft u een geschil over de hoogte van de huur of achterstallig onderhoud, dan kunt u volstaan met het gaan naar de huurcommissie. Heeft u een ingewikkelder probleem of bent u het niet eens met de beslissing van de huurcommissie dan kunt u naar de rechter stappen. Wij adviseren in ieder geval om altijd een jurist of advocaat in te schakelen. Onze huurrechtspecialisten staan u graag bij.

× Hoe kan ik u helpen?