Ontslag op staande voet

Wanneer er sprake is van een ontslag op staande voet dan gaat de opzegging van de arbeidsovereenkomst direct in. De werkgever hoeft geen rekening te houden met de opzegtermijn, ook is er geen toestemming van UWV of de kantonrechter vereist. Het ontslag kan u mondeling of schriftelijk worden gegeven.

Van belang is wel dat er sprake is van een dringende reden voor ontslag. Dit houdt in dat u enkel in zeer uitzonderlijke gevallen op staande voet kunt worden ontslagen.

Dringende reden
Bij een dringende reden voor ontslag kunt u denken aan diefstal, verduistering of, bedrog, dronken op het werk verschijnen na eerdere waarschuwing, mishandeling van een collega, misleiding van uw werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, roekeloos eigendommen van uw werkgever beschadigen etc.. Een aantal van deze dringende reden is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen en wel in boek 7 artikel 678.

Ook voor u als werknemer is het mogelijk om ontslag op staande voet te nemen. In artikel 679 van boek 7 Burgerlijk Wetboek zijn ook een aantal voorbeelden opgenomen. Denk aan belediging of mishandeling van uw werkgever jegens u.

Het moet bij beide gevallen in ieder geval gaan om zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer of werkgever, die ten gevolge hebben dat van de werkgever of werknemer redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Eisen bij ontslag op staande voet
Van belang bij een ontslag op staande voet is dat uw werkgever dit alleen kan doen wanneer hij dit onverwijld doet. Oftewel uw werkgever moet u onmiddellijk, nadat de dringende reden heeft plaatsgevonden, ontslaan. Hierbij is de werkgever verplicht aan te geven waarom het ontslag op staande voet wordt gegeven waarbij hij tevens bewijs moet kunnen leveren.

Bent u op staande voet ontslagen?
Dan kunt u binnen zes maanden hiertegen bezwaar maken door een beroep te doen op de vernietigbaarheid van het ontslag. Zoals hierboven reeds is aangegeven dient een dergelijk ontslag namelijk aan een aantal voorwaarden te voldoen.

U kunt dan een brief sturen dat er wat u betreft geen sprake is van een dringende reden en dat daarom de arbeidsovereenkomst naar uw mening nog bestaat. Tevens geeft u dan aan dat u beschikbaar bent en blijft voor arbeid en dat u ver vanuit gaat dat uw werkgever de loondoorbetaling weer hervat.

Heeft dit geen effect dan is het gebruikelijk om een spoedprocedure op te starten om zo het ontslag aan te vechten. Immers uw salaris wordt per direct stopgezet bij een ontslag op staande voet. Snel actie is daarom gewenst.

In een zogenaamd kort geding verzoekt u de rechter om de werkgever te veroordelen het loon door te betalen en / of om uw werkgever te veroordelen om u weer te werk te stellen. Eventueel kan daarna, aangezien dit een voorlopig oordeel is, een bodemprocedure volgen.

WW-uitkering
Het is van belang dat u actie onderneemt tegen een ontslag op staande voet. Een werknemer heeft namelijk groot belang bij het ongeldig laten verklaren van het ontslag. Anders loopt u grote kans dat het UWV u verwijtbaar werkloos acht en zal het UWV de WW-uitkering weigeren.

Ondersteuning van een specialist
Omdat het belang bij een ontslag op staande voet erg groot is, is het aan te raden om u door een arbeidsrechtadvocaat bij te laten staan.

× Hoe kan ik u helpen?