Juridisch Advies Huurwoning

Bij een huurwoning heeft u als huurder en verhuurder te maken met het het huurrecht. Dit is van belang om dat een huurovereenkomst niet altijd even duidelijk is. Zo kunnen er bijvoorbeeld vragen ontstaan over het onderhoud. Immers wanneer de  huurovereenkomst onvoldoende duidelijkheid biedt dan kan er gekeken worden naar de wettelijke regelingen. Naast het onderhoud kunnen er natuurlijk meerdere punten van disscussie bestaan. Vooral voor huurders is het verstandig om tijdig juridisch advies te vragen.

Rechten en plichten huurder

Vaak is sprake van dwingende regels waar niet van mag worden afgeweken. Dit is om de huurder te beschermen. Zo is in de wet onder andere bepaald:

  • Wanneer onderhuur is toegestaan
  • Wat de voorwaarden zijn voor medehuur
  • Wanneer je je woning tijdelijk mag verhuren

Overigens is niet alles geregeld in de wet. Zo is in de wet niets bepaald over het kooprecht van de huurder. Dit terwijl je als huurder hier wel afspraken over kunt maken met de verhuurder.

Huurbescherming

Belangrijk is dat bij een contract voor onbepaalde tijd de huur niet zomaar opgezegd kan worden door de verhuurder. Je kunt als huurder dus niet zomaar uit je huurwoning gezet worden. Dit heet huurbescherming. Natuurlijk geldt als voorwaarde wel dat je op tijd de huur betaald. Heb je een huurachterstand? Dan is dat reden om de huur op te zeggen.

Huurbescherming huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Sinds 1 juli 2016 is het gemakkelijker geworden om een woonruimte tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder zich kan beroepen op huurbescherming. Het is nu mogelijk om een zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar te verhuren. Voor onzelfstandige woonruimte (zoals kamerverhuur) is de termijn maximaal vijf jaar. Worden deze termijnen overschreden dan is er vanzelf sprake van een contact voor onbepaalde tijd.

Juridisch Advies Huurwoning

Vragen over dit onderwerp? Wij kijken graag met u mee of u nu huurder of verhuurder bent.

× Hoe kan ik u helpen?