Mandelige muur

Wanneer een scheidsmuur, hek of heg precies in de lengterichting op de grens tussen twee erven staat of voor het geval twee gebouwen, die aan verschillende eigenaars toebehoren, dezelfde scheidsmuur gemeen hebben is er sprake van een mandelige muur.

Wat is mandeligheid

Wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van twee of meer eigenaars ontstaan mandeligheid. De mandeligheid is geregeld in een akte bij de notaris die is ingeschreven in de openbare registers. Tevens is, wanneer de erfgrens van twee percelen hier in de lengterichting onderdoor loopt, een hek, heg of een vrijstaande muur ook mandelig .

Hoe ontstaat mandeligheid

Voor een vrijstaande scheidsmuur, heg of hek geldt dat deze gemeenschappelijk eigendom en mandelig is, indien de grens van twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoren, er in de lengterichting onderdoor loopt. De mandeligheid ontstaat dan in feite van rechtswege. Ditzelfde geldt voor de scheidsmuur die twee gebouwen of werken, welke aan verschillende eigenaars toebehoren, gemeen hebben.

Wat zijn de gevolgen van een mandelige muur

Mandeligheid houdt onder andere in dat zaken op kosten van alle mede-eigenaars worden onderhouden, gereinigd en, indien nodig, vernieuwd. Dit houdt tevens in dat de ene mede-eigenaar van de andere mede-eigenaar kan vorderen dat aan noodzakelijke vernieuwing van de mandelige zaak wordt bijgedragen. De kosten worden gelijkelijk aan de mede-eigenaars in rekening gebracht, of er moet onderling zijn afgesproken dat daarvan wordt afgeweken. Mandeligheid brengt tevens mede dat ieder mede-eigenaar aan de overige mede-eigenaars toegang tot de mandelige zaak moet geven.

× Hoe kan ik u helpen?