Ontslagvergunning UWV

Wanneer er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen of ontslag na twee jaar ziekte, dan dient de werkgever een ontslagvergunning UWV aan te vragen.

Ontslagprocedure UWV
Om de gevraagde ontslagvergunning te krijgen, dient u werkgever aan te tonen dat hij voldoende heeft gedaan om het ontslag te voorkomen. Tevens dient hij de redenen voor ontslag goed te onderbouwen.

De ontslagaanvraag wordt binnen vier weken behandeld, ten minste als deze compleet is. Het kan ook langer duren wanneer er een deskundige om advies wordt gevraagd of wanneer u als werknemer het niet eens bent met het ontslag.

De werknemer ontvangt namelijk de complete ontslagaanvraag met bijbehorende stukken met de mogelijkheid om hier binnen twee weken op te reageren. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt uzelf ook bij laten staan door één van de bij ons aangesloten advocaten.

Klik hier voor de bij ons aangesloten arbeidsrechtsadvocaten.

Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen / adviezen wordt er intern advies uitgebracht door de ontslagadviescommissie. Dit advies wordt meestal opgevolgd waarna de uiteindelijke beslissing wordt vervolgens gestuurd aan de werkgever en de werknemer.

Bezwaar ontslagvergunning
Bezwaar of beroep tegen een verleende ontslagvergunning is niet mogelijk bij het UWV. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om bij de kantonrechter een procedure te beginnen vanwege kennelijk onredelijk ontslag. U kunt dan bijvoorbeeld verzoeken om herstel van de arbeidsverhouding. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen voor u eventuele vervolgstappen onderzoeken.

Opzegverbod
Wanneer er sprake is van een opzegverbod, bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap, dan kan de arbeidsovereenkomst, ondanks toestemming van het UWV, niet worden opgezegd.

× Hoe kan ik u helpen?