Verborgen gebrek koopwoning

U koopt een huis en nadien ontdekt u dat er een gebrek is. Denk aan een lekkage, kappotte cv installatie of een scheur in de draagmuur. Welke rechte heeft u?

Koop je een bestaande huis dan koop je de woning in de staat waarin die zich op dat moment bevindt. Dus inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Van belang is dan ook om de staat van de woning goed te beoordelen voor de aankoop. In Nederland is er voor de verkoper een mededelingsplicht en voor de koper een onderzoeksplicht. Dat houdt in dat de verkoper moet mededelen aan de koper, als de woning gebreken kent. Aan de andere kant mag de koper hier niet klakkeloos vanuit gaan en dient hij onderzoek te doen. De mededelingsplicht van de koper gaat meestal boven de onderzoeksplicht die je als koper hebt.

Wat houdt de onderzoeksplicht in?

Als koper mag je niet zo maar uitgaan van de mededelingen van de verkoper. Het is verstandig om je bij de interesse in een woning goed op de hoogte te laten brengen over de staat van het huis, of er bodemverontreiniging is, wat er in het bestemmingsplan staat, enzovoorts.

Toch verborgen gebreken

Wanneer na de koop van de woning blijkt dat er verborgen gebreken zijn, moet blijken of dit aan de mededelingen van de verkoper ligt, of dat de koper niet genoeg onderzoek heeft gedaan. Mocht het zo zijn dat het komt door onjuiste of onvolledige mededelingen door de verkoper, kun je in sommige gevallen de koop ongedaan maken of een schadevergoeding ontvangen. Wanneer blijkt dat je als koper meer onderzoek had moeten doen, heb je geen aanspraak tegen de verkoper.

Wanneer is de verkoper aansprakelijk?

In de regel mag de koper verwachten dat woning de eigenschappen heeft die voor het normale gebruik noodzakelijk zijn. Is dat niet het geval dan is de verkoper aansprakelijk in twee gevallen. Te weten bij een ernstig gebrek of bij een gebrek dat de verkoper (onterecht) niet heeft gemeld. Een ernstig gebrek is een gebrek waardoor het huis niet meer normaal gebruikt kan worden. Denk hierbij aan een rottende dakconstructie.

Bij een gebrek dat niet in de weg staat aan het normale gebruik van een woning, is de verkoper meestal niet aansprakelijk. Hierop geldt één uitzondering: als het gebrek er al was voordat de woning verkocht werd, de verkoper dit wist, maar er niets van heeft gezegd.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Soms wordt in het koopcontract de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten door middel van een clausule. Een voorbeeld hiervan is de ouderdomsclausule. De verkoper wijst de koper er dan op dat hij een oude woning gaat kopen en dat bij een oude woning niet dezelfde verwachtingen opgaan als bij de koop van een nieuwbouwhuis.

Een andere clausule is de niet-zelfbewoningsclausule. Hierin geeft de verkoper aan dat hij zelf niet in het huis dat hij verkoopt gewoond heeft en daarom niet op de hoogte is van de staat van het huis.

Juridisch Advies verborgen gebrek

Komt u er niet uit met de verkoper dan kunnen wij een scan maken van uw juridische positie. Ook kunnen de bij ons aangesloten advocaten voor u een juridische procedure opstarten.

 

× Hoe kan ik u helpen?