Burenrecht Aanbouw Erfgrens

Bent u voornemens om een aanbouw te realiseren of heeft u vernomen dat uw buren een aanbouw op de erfgrens of vlak daarnaast gaan realiseren en bent u het daar niet mee eens? Lees dan hier aan welke verplichtingen, in het kader van het burenrecht aanbouw, u of uw buurman zich moet houden.

Overleg met de buren

Voordat wij verder gaan met de rechten en plichten willen we eerst opmerken dat het sowieso verstandig is om eerst uw buren in te lichten over uw plannen om zo achteraf problemen, denk aan bezwaren tegen de vergunning, een verzoek om handhaving en dus een slepend conflict, te voorkomen. Eventueel gemaakte afspraken kunt u dan het beste op papier vastleggen.

Van belang zijnde bepalingen

Los van het feit dat een aanbouw moet voldoen aan de regels omtrent vergunningsvrij bouwen dan wel het bestemmingsplan (publiekrecht) moet u voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals deze zijn opgenomen in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (privaatrecht). In boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald wat de rechten en plichten zijn ten aanzien van buren en hoe u zich gedraagt als een goede buur. 

Er zijn een aantal bepalingen die u zeker in acht moet nemen en waar wij u graag op willen wijzen.

Allereerst is van belang dat u, wanneer u op de grens wilt bouwen, goed uitzoekt waar de grens precies loopt. Zorg er voor dat u niet over de grens heen bouwt. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat u verplicht bent er voor te zorgen dat geen water of vuilnis van uw erf in de goot van eens anders erf komt.

Tevens is van belang om te weten dat het niet is toegestaan, tenzij uw buurman daartoe toestemming heeft gegeven, om binnen twee meter van de grenslijn van een erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.

Juridisch Advies Nodig?

Wil je weten waar jij recht op hebt? Bij JuridischAdvies.nl zoeken wij een geschikte advocaat of jurist die gespecialiseerd is in burenrecht en u van een eerste juridisch advies kan voorzien.

× Hoe kan ik u helpen?