Letselschade Bedrijfsongeval

Met name in de bouw- en productiewereld zijn grote en kleine bedrijfsongevallen aan de orde van de dag. Niet bij al deze ongevallen is letselschade aan de orde, maar, als dat wel het geval is: wie is er dan verantwoordelijk bij een bedrijfsongeval? Kunt u de schade op uw werkgever verhalen?

Letselschade bij bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan allerlei oorzaken hebben. Wellicht laat uw werkgever u werken met ondeugdelijk materiaal, is de werkdruk te hoog, is er sprake van miscommunicatie of is simpelweg sprake van een ongelukje. Het kan lastig zijn om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Toch zijn werkgevers over het algemeen goed verzekerd voor een bedrijfsongeval en daaruit voortvloeiende schade. Deze schades worden meestal netjes afgehandeld. Ziet u er erg tegenop om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor letselschade bij een bedrijfsongeval? Dan kunt u altijd contact opnemen met een gespecialiseerd jurist die u bij kan staan.

Verplichtingen werkgever

Ondanks dat een ongeval wellicht uw ‘eigen schuld’ is, kan de werkgever mogelijk toch aansprakelijk zijn. De werkgever moet alle maatregelen treffen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent dat er deugdelijke materialen aanwezig moeten zijn, maar ook dat u benodigde cursussen en trainingen gehad hebt om bijvoorbeeld machines te bedienen. Dit noemt men de zorgplicht van de werkgever. Voldoet de werkgever niet aan deze zorgplicht, dan is hij vaak aansprakelijk.

Schade

De schade van bedrijfsongevallen kan materieel en immaterieel zijn. Materiele schade ziet op schade aan spullen, immateriële schade ziet op verdriet, pijn en gemis. Beide typen schade zijn te verhalen op de werkgever. Het verhalen van schade op uw werkgever is in complexe aangelegenheid. Het is zeer verstandig hier een specialist voor in te schakelen.

× Hoe kan ik u helpen?