Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voor u, als ondernemer, een belangrijk rechtsgebied. In een goede arbeidsovereenkomst maakt u duidelijke afspraken met uw werknemers, zoals wat te doen bij ziekte, wat over en weer de rechten en plichten zijn en hoe en wanneer u uit elkaar kunt.

Arbeidsovereenkomst

De regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten verandert voortdurend. Hoe vaak mag u een tijdelijk contract geven? Wanneer mag u een proeftijf bedingen? Wanneer moet u een transitievergoeding betalen en hoe hoog is de transitievergoeding die u bent verschuldigd?

Het zijn allemaal heel relevante vragen waar u, op voorhand, goed over geïnformeerd moet zijn.

Beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Ontslag op staande voet is de meest verregaande. Maar dat kan niet zomaar en moet tevens op correcte wijze, schriftelijk gebeuren.  De meest voorkomende manier om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen, is het afsluiten van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Met enige regelmaat ontstaat er een geschil op de werkvloer wat liefst snel opgelost moet worden. Middels een vaststellingsovereenkomst (VSO) kunt u in samenspraak met uw werknemer op een correcte wijze de arbeidsovereenkomst beëindigen, zonder dat er “juridische consequenties” aan vast zitten.

Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst zijn veel aspecten van belang. Wat speelt er? Wat voor soort arbeidsovereenkomst heeft u werknemer? Hoe functioneert de werknemer en hoe heeft hij in het verleden gefunctioneerd? Laat u zich dus goed informeren, als u een dergelijke overeenkomst wil afsluiten.

Zieke werknemer

Een zieke werknemer kan grote invloed hebben op uw bedrijfsvoering en organisatie en brengt de nodige verplichtingen met zich mee, die u als werkgever moet nakomen. Aan de andere kant heeft de werknemer verplichtingen jegens u na te komen.

Wanneer moet u uw werknemer ziek melden bij het UWV? Wat moet u allemaal voor stukken aanleveren bij het UWV? Hoe moet u de re-integratie aanpakken en wat moet u doen als uw werknemer niet mee wenst te werken aan zijn/haar re-integratie?

Indien u op de hoogte bent van de regelgeving en de praktische zaken die van u als werkgever worden verwacht, loopt u niet het risico dat u vanuit het UWV een loonsanctie krijgt opgelegd. Laat u dus goed en tijdig informeren.

× Hoe kan ik u helpen?