Bezwaarschrift Bouwvergunning

Het kan zijn dat er bij u in de buurt gebouwd gaat worden en dat u zich niet kunt vinden in deze plannen. Tegenwoordig is het mogelijk om vergunningsvrij bouwwerken te realiseren. Deze bevinden zich meestal in de achtertuin en zijn vaak beperkt in oppervlakte en hoogte. Valt een te bouwen bouwwerk niet binnen de vergunningsvrije regels dan is een bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) nodig van (meestal) de gemeente. Een vergunningsaanvraag wordt getoetst aan een aantal criteria, zoals bestemmingsplan, welstand, bouwbesluit en bouwverordening.

In een bestemmingsplan is opgenomen hoe hoog er mag worden gebouwd en is tevens vaak de maximale oppervlakte van te bouwen bouwwerk bepaald. Ook is hierin bepaald welk gebruik is toegestaan op een (bepaald deel) perceel. De gemeente is in de regel bevoegd om, wanneer een plan niet past in het bestemmingsplan, af te wijken van het bestemmingsplan. Een goede belangenafweging is daarbij noodzakelijk.

Wordt uiteindelijk bouwvergunning verleend dan kant u hiertegen een bezwaarschrift indienen.  Het kan natuurlijk ook zijn dat uw eigen aanvraag om bouwvergunning is geweigerd. Ook dan is mogelijk om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Bestemmingsplan en bijbehorende vergunningen zijn vaak juridsche ingewikkelde documenten. De bij ons aangesloten specialisten kunnen u goed ondersteunen bij het indienen en onderbouwen van een bezwaarschrift bouwvergunning.

× Hoe kan ik u helpen?