Consumentenrecht

In het recht is een consument iemand die een overeenkomst sluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Iedereen heeft er dagelijks mee te maken, bewust of onbewust. Denkt u maar eens aan de koop van een woning, auto, een dier, het sluiten van een verzekeringsovereenkomst. Vandaar ook de naam consumentenrecht.

Het consumentenrecht biedt regels die de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Deze regels bestrijken heel diverse terreinen. Denk hierbij aan: koop op afstand, colportage, het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche.

Je kunt je afvragen waarom er speciale regels in het leven zijn geroepen voor consumentenkoop. Dit heeft te maken met het feit dat de consument bij het sluiten van bijvoorbeeld een koopovereenkomst met een professionele partij in de regel ‘de zwakkere partij’ is. De meeste regels van het consumentenkooprecht zijn erop gericht de consument extra bescherming te bieden.

Hierin is bijvoorbeeld bepaald dat een verkoper een deugdelijk product of een deugdelijke dienst te leveren. Doet hij dit niet, dan kan er sprake zijn van wanprestatie In geval van wanprestatie heb je doorgaans de mogelijkheid om tot ontbinding koopovereenkomst over te gaan en / of een schadevergoeding te eisen.

Daarbij zijn de meeste regels die geleden bij een consumentenkoop dwingend van aard. Oftewel een verkoper mag daar niet van afwijken ten nadele van de consument. Wordt dit wel gedaan, door bijvoorbeeld het opstellen van algemene voorwaarden, dan zijn deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig. Een verkoper kan zich dan bijvoorbeeld niet rechtsgeldig beroepen op een voorwaarde die het recht op wettelijke garantie ontneemt of beperkt.

× Hoe kan ik u helpen?