Ontslag vanwege disfunctioneren

Wat is disfunctioneren?
Het kan zijn dat uw wordt ontslagen vanwege disfunctioneren. Dit houdt kort gezegd in, de naam zegt het eigenlijk al, dat u volgens uw werkgever niet of niet voldoende, voldoet aan de functie-eisen. Er hoeft dus geen sprake te zijn van verwijtbaar handelen, er is meestal ook geen sprake van onwil bij de werknemer. Er is eerder sprake van onmacht die er voor zorgt dat de werknemer niet (meer) voldoet aan de functie-eisen. Denk bijvoorbeeld aan een manager die (achteraf gezien) geen kwaliteiten heeft op het gebied van leidinggeven. Dit zou een aanleiding voor ontslag kunnen zijn.

Zijn de functie-eisen duidelijk?
Ontslag vanwege disfunctioneren is niet gemakkelijk en hangt van meerdere factoren af. In ieder geval is van belang om vast te stellen wat nu concreet de functie-eisen zijn. hierin zou namelijk duidelijk omschreven moeten zijn wat er van u wordt verwacht, welke taken je hebt en wat je verantwoordelijkheden zijn. Is dit niet helder, dan wordt het lastig voor een werkgever om iemand op die grond te ontslaan.

Werkomstandigheden
Daarnaast is het van belang dat uw werkgever heeft gezorgd voor de juiste werkomstandigheden en de juiste middelen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Is dit niet het geval dan zal een ontslag op de grond van disfunctioneren niet mogelijk zijn.

Heeft u slechte beoordelingen gehad?
Uw werkgever dient aannemelijk te maken dat er ook daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren. Dit dient te blijken uit bijvoorbeeld beoordelingen die zijn opgesteld of eventuele andere stukken.

Eventuele slechte beoordelingen of slecht functioneren dient wel met u als werknemer besproken te worden. Ook dient uw werkgever duidelijk aan te geven op welke punten hij verbetering wil zien. U moet er dus van op de hoogte zijn dat u, volgens uw werkgever, niet voldoende functioneert.

Hierbij merken wij ten overvloede op dat u niet akkoord hoeft te gaan met een slechte beoordeling. U kunt uw werkgever laten weten dat u het niet eens bent met een slechte beoordeling. Dit kan u helpen in een eventuele latere ontslagprocedure.

Heeft uw werkgever een verbeter traject aangeboden?
Naast voorgaande dient uw werkgever ook actie te ondernemen om het functioneren te laten verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een verbeter traject.

Ligt het disfunctioneren aan ziekte?
Het kan zijn dat u wegens ziekte of andere omstandigheden tijdelijk niet voldoende functioneert en u dit aannemelijk kan maken dat de oorzaak daarin is gelegen, dan zal dat reden zijn voor de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf om de betreffende ontslagaanvraag wegens disfunctioneren af te wijzen.

× Hoe kan ik u helpen?