Koopovereenkomst

Als consument kun je voor allerlei zaken een koopovereenkomst sluiten. Dat kan zijn voor goederen (een fiets, auto, boodschappen of kleding), maar ook voor diensten. Deze overeenkomsten kun je mondeling en schriftelijk sluiten. Wordt een overeenkomst niet nagekomen dan bestaat er wellicht reden om tot ontbinding koopovereenkomst over te gaan.

Mondelinge en schriftelijke overeenkomsten

Een schriftelijke overeenkomst is gesloten op het moment dat je je handtekening zet: niet op het moment dat je betaalt. Daarnaast kun je een overeenkomst mondeling sluiten door te zeggen dat je het product of de dienst graag wilt kopen.

Rechten en plichten koopovereenkomst

Als consument heb je rechten en plichten bij het aangaan van een koopovereenkomst. Je hebt recht op een onbeschadigd product en je bent verplicht om te betalen voor het product.

Rechten bij een koopovereenkomst:

  • Een onbeschadigd, compleet product;
  • Een product dat voldoet aan alle kwaliteiten die de verkoper heeft aangegeven;
  • Vermelding door de verkoper van eventuele bijkomende kosten (bezorgkosten, aansluit- en installatiekosten).

Plichten bij een koopovereenkomst:

Bij ontvangst van de producten moet je betalen, tenzij je anders hebt afgesproken met de verkoper (bijvoorbeeld achteraf betalen). Ook heb je als consument een onderzoekplicht. Dat houdt in dat je aan de verkoper moet vragen of het product geschikt is waarvoor je het wilt gebruiken.  

Niet of te laat betalen

Wanneer je niet betaalt of te laat bent met betalen, kan de verkoper actie ondernemen. Hij kan eisen dat je de koopprijs alsnog betaalt, de incassokosten die de verkoper heeft gemaakt moet vergoeden en je de wettelijke rente over de koopprijs vergoedt.

Koop op afstand

Wanneer je op internet of via de telefoon iets bestelt, noemt men dat ‘koop op afstand’. Bij koop op afstand heb je recht op een bedenktijd van 14 dagen. Bij koop op aftand heb je nooit persoonlijk contact met de verkoper, bijvoorbeeld de koop van een product via de webshop van een bedrijf of met een bestelbon uit een tijdschrift.

Bedenktermijn

Bij de koop van een product in een fysieke winkel, staat vaak op de bon vermeldt of je mag ruilen en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn (onbeschadigd, in de originele verpakking). Het is raadzaam om bij twijfel te informeren bij de verkoper hoe het zit met producten ruilen en geld terug krijgen.

Bij de koop van de meeste producten en diensten op afstand, geldt een bedenktermijn van 14 dagen. De bedenktermijn geldt niet voor alle producten. De termijn geldt bijvoorbeeld niet voor bederfelijke goederen of producten die op maat gemaakt zijn.

× Hoe kan ik u helpen?