Koopovereenkomst woning

Eindelijk is het zo ver: de sleutels van je eigen woning! Maar wanneer ben je nu eigenaar van jouw nieuwe stekje? Na het ondertekenen van het voorlopig koopcontract, volgt een definitieve koopovereenkomst. 

Notaris

In het eerste koopcontract staat een datum van levering. Op deze dag ‘levert’ de verkoper jou het huis. Dat gebeurt bij de notaris. Daar onderteken je de definitieve koopovereenkomst en de hypothecaire akte. Vervolgens wordt deze leveringsakte (ook wel ‘transportakte’ genoemd) door de notaris in de openbare registers ingeschreven: daarmee ben je definitief eigenaar van de woning! De sleuteloverdracht is daarmee compleet.  

Wat staat er in de koopovereenkomst?

Een koopovereenkomst woning moet op schrift staan: mondelinge overeenkomsten zijn niet geldig. In de definitieve koopovereenkomst van een woning staan alle rechten en plichten beschreven die bij de koop van de woning horen.

 Woningen worden altijd verkocht met inbegrip van erfdienstbaarheden, zoals het recht van overpad (pad over de openbare weg naar de achterdeur), gemeenschappelijke dakgoten bij twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen, enzovoorts. Ben je er als koper goed van bewust wat deze rechten inhouden: na ondertekening kun je hier niet zo maar op terugkomen.

Ondertekening door de echtgenoot

Het is in Nederland vereist dat de echtgenoot of de geregistreerd partner van de verkoper het koopcontract ook ondertekent, wanneer zij samen in het huis wonen. Wanneer dit niet gebeurt, kan de echtgenoot de koopovereenkomst mogelijk vernietigen. Dat houdt in dat de (ver)koop nooit bestaan heeft.  

Vereniging van eigenaren

Is jouw net gekochte droomhuis een appartement? Iedere eigenaar van een appartement is verplicht het gebouw te onderhouden. In de wet is vastgelegd dat de oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht is en dat iedere appartementsbewoner hier automatisch lid van is. 

Juridisch advies koopovereenkomst woning

Het is slim om juridisch advies in te winnen over een definitief koopcontract. Zo weet je zeker dat het contract klopt en alle rechten en plichten van de koper goed in de overeenkomst zijn opgenomen. Ook de eventuele erfdienstbaarheden kunnen door een jurist geanalyseerd worden. Gaat er iets mis bij de levering van het huis? Ook dan is het verstandig om de expertise van een jurist in te schakelen.

× Hoe kan ik u helpen?