Arbeidsovereenkomst

Gaat u ergens in loondienst bij een werkgever aan de slag dan kan dit zijn voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Meestal worden de afspraken, die u maakt uw werkgever omtrent het dienstverband, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract. De werkgever dient zich wel te houden aan een aantal regels ter bescherming van de werknemer.

Een dergelijke overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Wij adviseren u om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. De rechten en plichten staan dan namelijk voor u en uw werkgever vast.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Er is sprake van een gezagsverhouding. U bent verplicht om de opdrachten en de werkinhoud die uw wergever bepaalt op te volgen.
 • Uw werkgever betaalt u loon voor het uitgevoerde werk. Meestal is dat geld, maar het mag ook (gedeeltelijk) in natura worden uitbetaald. Denk aan bijvoorbeeld ‘kost en inwoning’.
 • U dient zelf het werk uit te voeren waarvoor u bent aangenomen.

Wat staat er (in ieder geval) in de arbeidsovereenkomst?
In uw arbeidscontract staat:

 • naam en adres van het bedrijf, de werknemer, de werkgever of opdrachtgever;
 • plaats of plaatsen waar u aan het werk gaat;
 • omschrijving van de functie of de werkzaamheden;
 • hoeveel uren u werkzaam zult zijn (per dag of per week);
 • datum van indiensttreding;
 • de duur van uw contract;
 • de opzegtermijn;
 • hoogte van het salaris en moment van uitbetaling;
 • het aantal vakantiedagen;
 • eventuele deelname aan een pensioenregeling;
 • eventuele van toepassing zijnde CAO
 • proeftijd
 • eventueel concurrentie- of relatiebeding.
× Hoe kan ik u helpen?