KinderAlimentatie

Heeft u na uw scheiding niet genoeg geld om van te leven, dan kunt u alimentatie krijgen van uw ex-partner. Andersom kan het dus ook zijn dat u alimentatie moet betalen aan uw ex-partner. Ook al ben je gescheiden, je blijft dus verplicht om financieel voor je kinderen en voor je ex-partner te zorgen.

Wat is alimentatie?
Alimentatie is dus een bijdrage in de kosten die iemand nodig heeft om te kunnen leven. Het gaat daarbij om een bedrag dat u regelmatig moet betalen of krijgt. De alimentatieplicht geldt zowel voor stellen die geregistreerd partnerschap hadden als voor stellen die getrouwd waren. Alimentatie is onder te verdelen in partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie
Met partneralimentatie is degene met het hoogste inkomen degene die bijdraagt aan de kosten van levensonderhoud voor de ex-partner met het laagste inkomen. Hoeveel alimentatie en hoelang u partneralimentatie moet betalen kunt u in overleg afspraken. Het is ook mogelijk om af te spreken om geen alimentatie te betalen. Dit dient wel vastgelegd te worden in een echtscheidingsconvenant.

Deze partneralimentatie is niet oneindig. Wanneer een huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar en er zijn geen kinderen geboren dan is de alimentatieverplichting net zo lang als de periode van het huwelijk. Bent u langer dan deze vijf jaar getrouwd, of zijn er wel kinderen geboren dan is de alimentatieverplichting twaalf jaar.

Daarnaast eindigt de alimentatieregeling als een van de ex-partners overlijdt of als degene die de partneralimentatie ontvangt opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner “als zij waren gehuwd”.

Kinderalimentatie
Voor de kinderen bent u, naar draagkracht, beiden onderhoudsplichtig. Ook bent u minder vrij om voor de kinderalimentatie afwijkende afspraken te maken. Totdat de kinderen 21 jaar zijn, of nog langer indien ze bijvoorbeeld behoeftig of studerend, hebben ze recht op kinderalimentatie.

× Hoe kan ik u helpen?