Ontslag tijdens ziekte

In de regel mag een werknemer tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet worden ontslagen. Na afloop van deze termijn van twee jaar geldt het opzegverbod niet meer. Uw werkgever kan dan overgaan tot ontslag tijdens ziekte. Hiervoor dient de werkgever wel een ontslagvergunning te hebben. Deze dient de werkgever aan te vragen bij het UWV.

Gedurende deze twee jaar is het dus niet toegestaan (lees verboden) om de arbeidsovereenkomsten op te zeggen. Dit mag ook niet wanneer de werkgever via het UWV Werkbedrijf een aangevraagde ontslagvergunning heeft ontvangen.

Het is voor de werkgever overigens wel mogelijk om ontslag aan te vragen, namelijk door de kantonrechter te vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er is dan geen sprake van opzeggen van de arbeidsovereenkomst en derhalve is het opzegverbod niet van toepassing. Een kantonrechter zal overigens rekening houden met dit verbod en niet snel tot ontbinding overgaan. Wanneer er vermoedens bestaan dat het verzoek, om de overeenkomst te ontbinden, in verband staat met ziekte zal het verzoek waarschijnlijk niet gehonoreerd worden. Dit is anders wanneer er overduidelijk sprake is van bijzondere omstandigheden.

Op voornoemd ontslagverbod bestaan uitzonderingen. Deze bescherming geldt namelijk niet wanneer indien u zich ziek meld na de ontslagaanvraag van de werkgever bij het UWV. Daarnaast geldt deze bescherming niet bij een ontslag op staande voet en ook niet wanneer een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd.

Hierbij merken wij op dat u als werknemer verplicht bent om gedurende uw ziekte voldoende medewerking te verlenen aan eventuele pogingen van uw werkgever en bedrijfsarts om u weer aan het werk te krijgen, zogeheten reïntegratie. Denk daarbij aan het volgen van scholing of eventueel het aanvaarden van passende arbeid. Doet u dit niet dan zal dit ook een reden zijn om u te mogen ontslaan tijdens ziekte.

× Hoe kan ik u helpen?