Juridisch Advies Huurovereenkomst

Gefeliciteerd! Je gaat een woning huren. Fijn, zo’n eigen plek, maar waar moet je op letten bij het tekenen van de huurovereenkomst? En hoe beëindig je een huurovereenkomst?

Duur Huurovereenkomst

Iedere huurovereenkomst kan gesloten worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wanneer de overeenkomst voor bepaalde tijd is, loopt deze af op de einddatum zoals deze het contract staat. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, eindigt als de huurder of verhuurder opzegt of als zij samen besluiten om het contract te beëindigen.

Een huurcontract voor bepaalde tijd mag alleen in bepaalde gevallen worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een huis die voor één jaar naar het buitenland gaat, maar daarna weer terug komt en weer in de woning wil wonen.  Sinds 1 juli 2016 is het ook gemakkelijker geworden om een woonruimte tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder zich kan beroepen op huurbescherming. Het is nu mogelijk om een zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar te verhuren. Voor onzelfstandige woonruimte (zoals kamerverhuur) is de termijn maximaal vijf jaar. Worden deze termijnen overschreden dan is er vanzelf sprake van een contact voor onbepaalde tijd.

Huurovereenkomst: waar moet ik op letten?

Let er bij het huren van een woning op dat je zeker weet dat degene die de woning aanbiedt de legale verhuurder is. Bij een woningcoöperatie is dit altijd duidelijk, maar bij een particulier kan dit minder duidelijk zijn. Bij twijfel kan er bij het Kadaster een uittreksel opgevraagd worden.

Kijk bij het ondertekenen van het contract of er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dit is toegestaan, maar de verhuurder moet je deze voorwaarden dan geven of je vertellen waar je de voorwaarden kunt bekijken. Doet de verhuurder dat niet, dan zijn de algemene voorwaarden niet geldig.

Let tot slot ook op mogelijk bijkomende kosten. Moet er een waarborgsom betaald worden of zijn er contract- of administratiekosten die in rekening gebracht worden? In sommige gevallen wordt er een vergoeding voor de bemiddelingskosten gevraagd.

Opzegtermijn huurovereenkomst huurder

De opzegtermijn voor de huurder bedraagt één maand bij zowel huurcontracten voor bepaalde als onbepaalde tijd.

Opzegtermijn huurovereenkomst verhuurder

Voor de verhuurder is de opzegtermijn drie maanden, plus één maand extra voor ieder jaar dat de huurder heeft gehuurd. De maximale opzegtermijn voor de verhuurder is zes maanden. Heb je twee jaar een woning gehuurd, dan is de opzegtermijn voor de verhuurder dus drie maanden + twee maanden = een opzegtermijn van vijf maanden. Deze termijnen gelden bij huurcontracten voor bepaalde én onbepaalde tijd.

Een verhuurder mag de huur niet zo maar opzeggen. Voorbeelden van redenen waardoor de verhuurder op mag zeggen zijn slecht huurderschap, dringend eigen gebruik of wanneer de huurder niet in wil gaan op een redelijk aanbod voor een nieuw huurcontract.

 Wanneer je het als huurder niet eens bent met de opzegging van de huur, kun je hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Het is dan verstandig om hiervoor juridisch advies in te winnen.

× Hoe kan ik u helpen?