Gouden handdruk Oprotpremie berekenen

Wanneer uw werkgever u ontslaat kan het zijn dat u een geldbedrag meekrijgt. Dit wordt ook wel een gouden handdruk, transitievergoeding of ontslagvergoeding genoemd. Een minder formele term en vaak in de volksmond gebruikt is de  oprotpremie.

Zoals hierboven wordt onder oprotpremie ook verstaan de transitievergoeding. Deze term wordt gebruik vanaf 1 juli 2015 aangezien de wetgeving omtrent ontslagvergoedingen is veranderd. Deze verandering houdt onder andere in dat bijna alle vaste en tijdelijke werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer bij ontslag recht hebben op een vergoeding. 

In de regel is deze vaak lager dan de voorheen geldende kantonrechtsersformule maar is wel vaker van toepassing. Wanneer je eventueel in goed overleg uit elkaar gaat dan kan er in een onderhandeling alsnog besloten worden dat bijvoorbeeld de kantonrechtstersformule wordt toegepast. 

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 77.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 77.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Hieronder kort de methode van berekening.

  1. U komt hiervoor in aanmerking wanneer u minstens twee jaar in dienst bent bij uw werkgever.
  2. In beginsel heeft u dan recht op een vergoeding van 1/6 maandsalaris voor elke volledige zes maanden dat u bij uw werkgever hebt gewerkt.

Stel uw bruto salaris is € 4.000 bruto per maand (inclusief vakantietoeslag). Na zes jaar en tien maanden wordt u ontslagen. U heeft dan recht op een transitievergoeding van  13 x 1/6 x € 4.000 bruto. Het aantal dienstjaren wordt niet afgerond.

Transitievergoeding bij dienstverband van 10 jaar of meer

Bent u reeds 10 jaar of langer in dienst dan bedraagt vanaf dat moment de opbouw 1/4 maandsalaris per 6 volle maanden. Daarnaast geldt dat wanneer u 50 jaar of ouder bent en minimaal tien jaar bij uw werkgever in dienst bent geweest er een aanvullende opbouw voor de jaren vanaf uw vijftigste verjaardag.

Geen transitievergoeding

Zoals aangegeven bestaat er geen recht op een transitievergoeding als u minder dan 2 jaar in dienst bent geweest. Ook in de volgende situaties bestaat er geen of deels recht op een complete transitievergoeding.

  • Ontslag op eigen initiatief.
  • Ontslag met wederzijds goedvinden. U maakt dan zelf afspraken met uw werkgever.
  • Ontslag op staande voet.
  • Ontslag in verband met AOW of pensioen.
  • Er is een CAO van toepassing met een  vergelijkbare regeling.

Krijgt u ten onrechte geen transitievergoeding van uw werkgever of betaalt hij deze niet dan kunt u naar de rechter stappen. Doet dit wel tijdig. Wij kunnen u daarbij helpen.

Maximale transitievergoeding / oprotpremie?

Voorgaande voorbeelden zijn een indicatie van de hoogte van de transitievergoeding. Het kan natuurlijk zijn dat de hoogte van de vergoeding, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, hiervan afwijkt. Misschien bestaat er wel helemaal geen recht op een vergoeding. Wil je weten of je recht hebt op een vergoeding en wil je een maximale vergoeding mee naar huis nemen? Leg dan vrijblijvend uw casus voor en ontvang een eerste gratis advies / beoordeling van de bij ons aangesloten advocaten. Vaak kunnen de kosten voor een ontslagspecialist zelfs op de werkgever worden verhaald!

× Hoe kan ik u helpen?