Opzegtermijn

Bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst geldt een termijn die wettelijk is vastgesteld op één maand. Wanneer u als werknemer de arbeidsovereenkomst op wilt zeggen, dient u rekening te houden met deze termijn.

Er kan in de arbeidsovereenkomst een langere termijn zijn overeengekomen. Dit mag alleen wanneer voor de werkgever ten minste een dubbele termijn geldt. Ook mag de termijn van de werknemer niet langer dan zes maanden zijn.

Opzegtermijn werkgever bij ontslag
Waarschijnlijk staat de opzegtermijn in uw arbeidsovereenkomst of cao. Is dit niet het geval, dan dient uw werkgever zich te houden aan de wettelijke termijn. Bij een vast contract geldt het volgende:

  • Minder dan 5 jaar in dienst: dan is de opzegtermijn 1 maand.
  • Tussen de 5 en 10 jaar: dan is de opzegtermijn 2 maanden.
  • Tussen de 10 en 15 jaar: dan is de opzegtermijn 3 maanden.
  • 15 jaar of langer: dan is de opzegtermijn 4 maanden.

In de arbeidsovereenkomst mag een langere termijn zijn overeengekomen, een kortere termijn mag enkel wanneer dit in de CAO is bepaald.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een contract voor bepaalde tijd kan in de regel niet tussentijds worden opgezegd. Dit is anders wanneer er in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Alleen dan kunnen werkgever en werknemer tijdens de looptijd tot opzegging overgaan.

Ook kan er worden opgezegd tijdens de proeftijd, wanneer er een proeftijd is overeengekomen en kan er ook worden opgezegd bij ontslag op staande voet.

Wanneer begint de opzegtermijn?
Één dag nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt begint de opzegtermijn. Deze termijn is in de wet of in de CAO vastgelegd en loopt door tot het einde van een kalendermaand. Ook hier kan het zijn dat u schriftelijk een afwijkende termijn bent overeengekomen.

Opzegverbod
Het is niet altijd toegestaan om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. In de wet zijn namelijk opzegverboden opgenomen die bescherming geven aan de werknemer. U leest hier meer over opzegverboden.

× Hoe kan ik u helpen?