Wonen

Wonen is een veelomvattend begrip waar tevens veel juridische problemen ontstaan. Het bewonen van een huis kan namelijk problemen met zich meebrengen, waarbij huurders van een woning andere problemen aan zullen lopen dan wanneer iemand een woning heeft gekocht.

Aan- en verkoop woning
Vaak is de aankoop van een huis voor veel mensen een grote uitgave. Wanneer er zaken misgaan bij de aankoop van een huis, kan dit enorm ingrijpend zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het gekochte huis verborgen gebreken vertoont, of dat de koop op het laatste moment wordt ontbonden etc. In veel van deze gevallen zal juridische bijstand noodzakelijk zijn om op te komen voor je rechten. De advocaten aangesloten bij JuridischAdvies.nl helpen u hier graag bij. Zij hebben veel ervaring opgedaan voor zowel kopers als verkopers.

Huurgeschil
Ook kan het zijn dat u een huis huurt en dat er huurgeschil ontstaat met de huisbaas of de woningbouwvereniging. Zo kan de verhuurder dreigen met ontruiming of daarvoor reeds een procedure tot ontruiming zijn gestart, of de verhuurder verhoogt de huurprijs met een (te) hoog bedrag en kan bijvoorbeeld de huurwoning een gebrek vertonen. Omdat een huurder sterke rechten heeft en de verhuurder ook aan zijn verplichtingen moet voldoen, is het goed eerst navraag te doen bij een advocaat omtrent de rechten en plichten van huurder en verhuurder.

Burenrecht
Bij JuridischAdvies.nl weten wij dat in een dichtbevolkt land, zoals Nederland, regelmatig onenigheid bestaat tussen buren. Vele oorzaken van een burenconflict, zoals overhangende takken, bomen op de erfgrens of bijvoorbeeld het recht van overpad, zijn geregeled in het burenrecht. Dit zijn vaak conflicten waarbij de emoties hoog oplopen. Lees meer over het burenrecht.

JuridischAdvies.nl
De bij ons aangesloten advocaten kunnen u voorzien van deskundig advies en u eventueel bijstaan in een gerechtelijke procedure. Heeft u een vraag over een van onderstaande thema’s? Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze specialisten of stel een online juridische vraag.

× Hoe kan ik u helpen?