Juridisch Advies Woning kopen

Wanneer je een koopwoning bezit of voornemens bent deze te gaan aanschaffen is het van belang om te weten welke rechten en plichten je hebt. Hieronder hebben wij een aantal belangrijke punten op een rijtje gezet.

Makelaar en bouwkundige keuring

Voordat u tot het tekenen van een koopovereenkomst overgaat kan het verstandig zijn, alhoewel niet verplicht, om een makelaar in te schakelen. Deze kan je ook helpen bij het onderhandelen. Daarnaast is het vaak verstandig, ook om verborgen gebreken te voorkomen, een bouwkundige keuring uit te laten voeren.

Onderzoeksplicht en informatieplicht

Ook in het kader van de onderzoeksplicht kan het verstandig zijn een bouwkundige naar de woning te late kijken. U heeft als koper namelijk een onderzoeksplicht. Daarnaast heeft de verkoper een informatieplicht, hij moet u informeren over alles waarvan hij weet dan van belang kan zijn bij de verkoop van de woning.

Bedenktijd

In ieder geval is van belang om te weten dat je een wettelijke bedenktijd hebt als je een (voorlopig) koopcontract hebt getekend. Dit houdt in dat u gedurende drie dagen de mogelijkheid hebt om (zonder opgaaf van reden) je terug te trekken. Deze drie dagen gaan in wanneer de koper het ondertekende koopcontract heeft ontvangen.

Voorbehoud financiering

Verder is het eerder regel dan uitzondering dat in de koopovereenkomst onder andere een financieringsvoorbehoud wordt opgenomen. De koper is dan enkel aan de koop gebonden wanneer de benodigde financiering rond is. Wil de koper van het financieringsvoorbehoud gebruik maken, dan dient hij aan te tonen dat hij geen financiering kon krijgen.  

Juridisch Advies woning kopen

De bij ons aangesloten advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van vastgoed. Bent u niet helemaal zeker van uw koopovereenkomst dan kunt u voor een vaste prijs de koopovereenkomst laten checken.  Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

× Hoe kan ik u helpen?