Het pro forma bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit dan is het mogelijk om daartegen een bezwaar in te dienen. Belangrijke voorwaarden voor een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift is dat het op tijd is ingediend (binnen zes weken) en dat het gronden van bezwaar bevat. Bent u te laat met het bezwaar dan zal het niet in behandeling worden genomen.

Om niet in tijdnood te komen door het formuleren van gronden in een bezwaarschrift is het tevens mogelijk, in de regel om de termijn van indiening veilig te stellen, een pro forma bezwaarschrift in te dienen. Dit is eigenlijk een kort schrijven waarmee je aangeeft dat je bezwaar maakt tegen een bepaald besluit en waarin je tevens verzoekt om een termijn om de gronden van bezwaar aan te vullen.

Het betreffende bestuursorgaan zal je dan in de gelegenheid stellen om binnen twee of vier weken alsnog de gronden van bezwaar aan te vullen. Op deze manier ben je tijdig met het indienen van het bezwaar en heb je daarna nog tijd om de gronden van bezwaar aan te vullen en dus tijd om het bezwaarschrift volledig te krijgen.

De beslistermijn van het bestuursorgaan wordt wel opgeschort gedurende de termijn dat om aanvulling is verzocht.

De bij ons aangesloten en gespecialiseerde bestuursrechtjuristen helpen u graag met het indienen van uw bezwaarschrift !

× Hoe kan ik u helpen?