Collectief ontslag

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van twintig werknemers of meer, binnen een periode van drie maanden en tevens binnen een district van het UWV werkbedrijf, dan is er volgens de wet sprake van een collectief ontslag. Wanneer er sprake is van een dergelijk collectief ontslag dan geldt de wetgeving voor collectief ontslag (WMCO).

Hierin is onder andere bepaald dat de werkgever officieel melding moet doen bij het UWV werkbedrijf en de vakbonden van het collectieve ontslag. Dit om een overleg te bewerkstelligen tussen werkgever en de vakbonden inzake een sociaal plan. Wanneer achteraf blijkt dat niet wordt voldaan aan de verplichtingen die de WMCO stelt, kan de rechter de ontslagen ongeldig verklaren.

Een maand na de melding van het collectieve ontslag mag het UWV Werkbedrijf de aanvragen in behandeling nemen. Deze maand kan door het UWV Werkbedrijf gebruikt worden om te (laten) onderzoeken of het collectieve ontslag voorkomen kan worden. Deze termijn van een maand geldt overigens niet als bij de ingediende melding een verklaring is bijgevoegd van alle belanghebbende vakbonden, waarin is aangegeven dat zij zijn geraadpleegd en zij instemmen met verkorte behandeling.

× Hoe kan ik u helpen?