Bedrijfseconomisch Ontslag

Wanneer (verslechterde) omstandigheden van het bedrijf de reden voor het ontslag is dan wordt dit bedrijfseconomisch ontslag genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de orderportefeuille van uw werkgever niet meer goed is gevuld en er daardoor een verliesgevende situatie is ontstaan of aan bijvoorbeeld een verhuizing van het bedrijf, een technologische verandering, het vervallen van een subsidie of bijvoorbeeld uitbesteding van een aantal werkzaamheden aan andere bedrijven.

Het begrip bedrijfseconomisch ontslag is dus ruimer dan alleen een verliesgevende situatie bij uw werkgever. Eigenlijk iedere organisatieverandering zou een reden kunnen zijn voor bedrijfseconomisch ontslag.

De werkgever dient bij een dergelijk ontslag om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken bij de kantonrechter of een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en dient daarbij het verzoek goed te onderbouwen. Aangetoond dient dus te worden

Tevens is van belang dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel dient te hanteren en dient aannemelijk gemaakt te worden dat het niet mogelijk is om de werknemer(s) te herplaatsen.

Het verzoek zal vervolgens marginaal worden getoetst, wat inhoudt dat de werkgever een redelijke mate van vrijheid heeft om te bepalen hoe en of een reorganisatie doorvoert.

Bent u het niet eens met het ontslag, wat voorstelbaar is, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de ontslagaanzegging. U kunt aanvoeren dat bijvoorbeeld het afspiegelingsbeginsel niet juist is toegepast of dat de noodzaak onvoldoende is aangetoond.

Wordt u liever ondersteund door een specialist op dit gebied dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de bij ons aangesloten arbeidsrechtadvocaten. Zij kunnen ook kijken in hoeverre er recht bestaat op een transitievergoeding.

× Hoe kan ik u helpen?