Beslistermijn opengevallen nalatenschap

10 februari 2017

Is er een beslistermijn aangaande de termijn waarop een (boedel)(betrokken) notaris moet beslissen aangaande erkennen of betwisten van de instelling van een vordering BW 4:36 (sommen ineens) op de opengevallen nalatenschap ?

2 antwoorden

  1. Mocht u als kind aanspraak willen maken op een som ineens zoals bedoeld in artikel 4:36 BW moet u goed letten op de daarvoor geldende termijnen, voordat de aanspraak op de som ineens verjaart. De verklaring dat u aanspraak maakt op een som ineens dient aan de erfgenamen te worden gedaan binnen een redelijke termijn en tenminste binnen negen maanden na het overlijden van de erflater. De vordering is vervolgens pas opeisbaar zes maanden na het overlijden van de erflater (eerder zal de notaris zich hierover dan ook niet uitlaten). De rechtsvordering verjaart door verloop van een jaar na het overlijden van de erflater. Deze verjaring kan worden gestuit door het starten van een procedure danwel door een schriftelijke aanmaning c.q. mededeling.

    Gezien het voorgaande zou het reëel zijn indien de notaris na het verstrijken van zes maanden na het overlijden van de erflater en binnen twaalf maanden na het overlijden van erflater een beslissing neemt omtrent de vordering. Dit neemt echter niet weg dat het alsnog noodzakelijk is om de verjaring tijdig te stuiten (binnen de twaalf maanden termijn), mocht de notaris niet binnen deze termijn beslissen.

    Om verder inhoudelijk te kunnen adviseren over dit vraagstuk, moet er meer bekend zijn over de feiten en omstandigheden die in de specifieke situatie spelen en de rol van de notaris hierin.

  2. E.B. Warmerdam-Wolfs op februari 12th, 2017 om 16:16
  3. Dat is wel een heel ingewikkeld verhaal hierboven. Let er vooral op dat u binnen 9 maanden na het overlijden van de erflater aan de erfgenamen en/of de boedelnotaris aangeeft dat u de som wilt ontvangen, uiteraard schriftelijk (bewijs). Dit is een fatale termijn.
    Het kan voorkomen dat de erfgenamen zelf contact met u opnemen om te vragen of u aanspraak op de som ineens wilt maken en u vragen dat binnen een bepaalde termijn te laten weten. In dat geval geldt die termijn.

  4. Corinne de Bie-Koopman op februari 17th, 2017 om 13:52

Reageer

U moet ingelogd zijn om te reageren.

Advocaten uitgelicht


Juridisch Advies Jorg mr. J. van Bladel Gedreven Advocaat met specialisme arbeidsrecht en letselschade.

× Hoe kan ik u helpen?