op staande voet ontslagen

6 augustus 2016

Ontslag op staande voet na vinden stapeltje bankbiljetten

BLOG geschreven door Femke van Vendel – Van Passel van NOVO Advocaten

Dat overkwam een medewerker van Securitas Transport & Aviation Security die werkzaam was op Schiphol. De rechtbank oordeelde op verzoek van werknemer over dit ontslag op staande voet.

Zonnebloemen en geld

Werknemer ging na zijn dienst op 28 september 2015 nog even op Schipholplaza een bosje zonnebloemen kopen en onderweg naar de uitgang vond hij een stapeltje bankbiljetten die door een ander verloren moest zijn. Dat de werknemer dit stapeltje oppikte en meenam werd door verschillende camera’s op Schiphol opgenomen. Op de beelden is tevens te zien dat de werknemer werd aangesproken door een taxironselaar en dat zij samen lachend naar buiten liepen. De heren raakten in gesprek en op enig moment pakte de taxironselaar een of meer bankbiljetten van de werknemer en gaf hij werknemer een hand waarna nog een kus volgde van de taxironselaar op het voorhoofd van werknemer. Werknemer is vervolgens met het geld in zijn zak en de zonnebloemen naar huis gegaan.

Gesprek met werkgever

De volgende dag werd werknemer door werkgever opgeroepen voor een gesprek op kantoor om 13.00 uur (twee uur en een kwartier voordat zijn dienst zou beginnen). Werknemer gaf gehoor aan dit verzoek en tijdens het gesprek wordt er gesproken over het gevonden geld. Ook heeft de werkgever, voorafgaand aan het gesprek, het kluisje van de werknemer leeg gehaald. 

De inhoud van het kluisje wordt tijdens het gesprek overhandigd aan de medewerker en daarbij wordt hem medegedeeld dat hij op staande voet is ontslagen. Werkgever heeft dit later nog eens schriftelijk bevestigd. De reden: werknemer had direct melding moeten maken van het geld dat hij tijdens zijn werk had gevonden en dit niet moeten toe-eigenen en/of delen met de taxironselaar. Door dit niet te doen, had hij onder andere de continuïteit van werkgever met Schiphol in gevaar gebracht en heeft hij de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst op grove wijze overtreden volgens de werkgever.

Het werknemersverzoek

Werknemer had in eerste instantie verzocht het ontslag op staande voet te vernietigen, maar heeft vervolgens dit verzoek ingetrokken. Het verzoek dat bleef staan hield daarom alleen een vergoeding in, in de vorm van een billijke vergoeding, transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer geeft daarbij aan dat hij van plan was het gevonden geld, ter waarde van € 200,00 à € 250,00, voor zijn volgende dienst aan te geven. Hij wilde op de avond van 28 september 2015 zo vroeg mogelijk naar huis, ook in verband met de slechte gezondheidstoestand van zijn moeder. Daarbij geeft hij aan dat de werkgever al voor aanvang van het “ontslaggesprek” het kluisje van de werknemer heeft geopend en zijn persoonlijke spullen eruit gehaald en daarmee het recht op hoor en wederhoor heeft geschonden. Het leeghalen van het persoonlijke kluisje van de werknemer is volgens hem onrechtmatig en in strijd met goed werkgeverschap.

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter overwoog dat de invulling van de “feiten” door werknemer en werkgever op een aantal punten aanzienlijk verschillen. Werknemer had namelijk gemotiveerd betwist dat hij een deel van het geld aan de taxironselaar zou hebben gegeven/gedeeld daarbij was de kantonrechte van oordeel dat op de camerabeelden zulks ook niet zichtbaar was.

Ook stond ter discussie of de werknemer de bankbiljetten tijdens werktijd had gevonden. Officieel vond hij het geld binnen zijn werktijd, maar er was afgesproken dat hij na zijn laatste vlucht naar huis mocht. Daarbij liep hij op het moment dat hij het geld vond niet op zijn werkplek rond (beveiligde gedeelte) maar een voor ieder toegankelijk Schipholplaza. Volgens de kantonrechter is het aannemelijk dat de werkdag van werknemer was beëindigd en dat hij in zijn eigen tijd nog even een boodschap ging doen voordat hij naar naar huis ging.

Ook is volgens de kantonrechter niet aannemelijk dat de werknemer direct melding had moet maken van het gevonden geld. Er is hier namelijk geen regel over opgenomen in het personeelshandboek. Ook uit een interne memo blijkt dat meerdere werknemers geen idee hadden hoe om te gaan met gevonden geld. Daarbij wordt door werkgever in die memo wel aangegeven waar “gevonden voorwerpen” moeten worden afgegeven, echter niet binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Het was daarom voor de kantonrechter ook onbegrijpelijk waarom werkgever niet had kunnen wachten totdat werknemer uit zichzelf verscheen en alsnog tot aangifte van het geld had kunnen overgaan.

De kantonrechter was uiteindelijk dan ook van oordeel dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was. Er was geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Ook was er geen verwijtbaar handelen van de werknemer vast komen te staan. Om die reden kreeg werknemer een billijke vergoeding van € 5000, een transitievergoeding van € 5624 en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van € 5664 toegewezen. Al met al een flinke totaalsom die werknemer mocht ontvangen op grond van het onterecht gegeven ontslag op staande voet.

Werkgeverstip

Ontslag op staande voet is opzegging van de arbeidsovereenkomst om een dringende reden en een uiterste middel. Hierbij dient u als werkgever snel op te treden en dient u na een zo’n zorgvuldig mogelijk onderzoek de beslissing te nemen of u ook daadwerkelijk een werknemer op staande voet gaat ontslaan. Belangrijk is dat u zich hierbij goed juridisch laat adviseren en ook te beseffen dat soms minder drastische maatregelen als een schorsing of een waarschuwing op z’n plek kunnen zijn.

Wilt u meer weten neem dan contact op met Femke van Vendel – Van Passel van NOVO Advocaten

Categorie: blog | Geen reacties »

Reageer

U moet ingelogd zijn om te reageren.

Advocaten uitgelicht


Juridisch Advies Jorg mr. J. van Bladel Gedreven Advocaat met specialisme arbeidsrecht en letselschade.
Juridisch Advies Chantal mr. C. van der Poel Advocate met een open, toegankelijke en directe benadering met als specialisme arbeidsrecht.

advocaat arbeidsrecht breda

mr. F. van Velden-Van Passel

Enthousiaste en doortastende advocate uit Breda met een focus op arbeidsrecht.