Op vakantie buiten de schoolvakanties ?

14 oktober 2016

Vakantie buiten de schoolvakanties?

Bijna is het weer zover, de herfstvakantie. Vaak is het, bijvoorbeeld in verband met drukte op de weg of in verband met de prijs, handiger om al eerder te vertrekken naar de vakantiebestemming. Enkele gevolg is dat je je kind eerder van schoolt haalt. Maar is dat zogenaamde ‘luxe verzuim’ nou zo erg? Juridisch geldt in ieder geval het volgende.

Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt moet uw kind elke schooldag naar school. Dit houdt in dat u enkel tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt met uw kind. In beginsel is het dus niet toegestaan om met je kind buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, omdat je dan de Leerplichtwet overtreedt.

Verzoek vrijstelling Leerplichtwet

Levert dit problemen op met uw werk? Dan kunt u vrij vragen bij de directeur van de school. Maximaal kan dit één keer per jaar en voor maximaal 10 schooldagen. Een dergelijk verzoek moet tijdig worden ingediend. Tijdig houdt in minimaal  8 weken voor de geplande vakantie. Daarbij moet je aan kunnen tonen dat een gezinsvakantie, gedurende het gehele schooljaar, enkel mogelijk is buiten de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders of verzorgers van het kind. Van belang is nog om op te merken dat vrijstelling direct na de  zomervakantie mogelijk is. De vrijstelling mag namelijk niet gegeven worden in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Niet eens met beslissing

Wanneer u geen toestemming krijgt om buiten de schoolvakantie om op vakantie te gaan met uw kind en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen bij degene die beslissing heeft genomen. In de regel is dat de de directeur van de school.

Toch zonder toestemming op vakantie?

Kiest u er als ouder of verzorger voor om toch met uw kind buiten de schoolvakanties om op vakantie te gaan dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim wat wordt gezien als een overtreding. Wordt de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gesteld dan kan worden overgegaan tot het opleggen van een boete of zelfs strafvervolging. Let in ieder geval op met het plaatsen van foto’s van uw vakantie wanneer u gebruik maakt van dit ‘luxe verzuim.

Categorie: blog | Geen reacties »

Reageer

U moet ingelogd zijn om te reageren.

Advocaten uitgelicht


Juridisch Advies Jorg mr. J. van Bladel Gedreven Advocaat met specialisme arbeidsrecht en letselschade.
Juridisch Advies Chantal mr. C. van der Poel Advocate met een open, toegankelijke en directe benadering met als specialisme arbeidsrecht.

advocaat arbeidsrecht breda

mr. F. van Velden-Van Passel

Enthousiaste en doortastende advocate uit Breda met een focus op arbeidsrecht.