Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing

27 maart 2017
algemene-voorwaarden-van toepassing

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn al lang niet meer alleen voor grote bedrijven en multinationals: steeds meer (kleine) ondernemingen maken er gebruik van. Het kan zijn dat jouw contractspartij geen gebruik maakt van algemene voorwaarden, maar het komt ook veel voor dat beide partijen hun eigen algemene voorwaarden hebben. Soms botsen algemene voorwaarden. Wanneer zijn jouw algemene voorwaarden van toepassing op een overeenkomst?

Wie het eerst komt…?

De eerste algemene voorwaarden waarnaar verwezen wordt door een contractspartij, noemen we de eerste set van algemene voorwaarden. Wordt het bericht van de contractspartij beantwoord onder verwijzing naar algemene voorwaarden, dan noemen we dat de tweede set algemene voorwaarden. Als er een geschil ontstaat over wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt dat een battle of forms genoemd. De discussie komt veel voor, omdat tegenwoordig veelal digitaal gecommuniceerd wordt. Vaak wordt in een email automatisch naar de algemene voorwaarden verwezen.

Het enkele verwijzen naar jouw algemene voorwaarden is niet voldoende: dat geldt ook voor de wederpartij. Om jouw algemene voorwaarden te laten gelden, kun je de set van je wederpartij uitdrukkelijk van de hand wijzen: je moet dan uitdrukkelijk aangeven dat je de algemene voorwaarden van je wederpartij niet accepteert.

Algemene voorwaarden van de wederpartij afwijzen en de jouwe laten gelden

Accepteer jij het bod van de wederpartij, maar wil je dat jouw algemene voorwaarden geldig zijn op de overeenkomst? Stel dan in een (elektronische) schriftelijke reactie vast dat je de algemene voorwaarden van jouw wederpartij afwijst en verklaar jouw eigen set algemene voorwaarden van toepassing. Geef nadrukkelijk aan dat je alleen akkoord gaat met het aanbod van de wederpartij op deze voorwaarden.

Als de wederpartij niet akkoord gaat met algemene voorwaarden

Gaat de wederpartij niet akkoord met jouw voorstel? Het is dan van belang om een gulden middenweg te vinden. Jij wilt immers het goed, geldbedrag of de dienst van de wederpartij hebben en vice versa. Het eindeloos over en weer afwijzen van elkaars algemene voorwaarden helpt daar niet aan mee. Ook kun je ervoor kiezen een deel van jouw eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren en een deel van de algemene voorwaarden van de wederpartij. Dit doet de overzichtelijkheid echter niet ten goede. Komen jullie er niet uit? Dan is het raadzaam een (onafhankelijke) derde in te schakelen, bijvoorbeeld een jurist.

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk het verwijzen naar algemene voorwaarden !

Het enkele verwijzen naar algemene voorwaarden is niet voldoende om ze van toepassing te laten zijn op een overeenkomst. Daarvoor is terhandstelling vereist. Je moet de wederpartij dus de algemene voorwaarden geven. Dat geldt eveneens als de algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn. Is dat redelijkerwijs niet mogelijk? Dan moet je vermelden waar jouw algemene voorwaarden ter inzage liggen en, op verzoek van de wederpartij, dien je deze onverwijld toe te zenden aan de wederpartij.

Juridisch Advies Algemene Voorwaarden

De bij ons aangesloten advocaten helpen u graag wanneer u problemen heeft met uw algemene voorwaarden maar ook als u deze nog moet opstellen. Stel hieronder vrijblijvend uw vraag of leg uw casus voor !

Categorie: blog | Geen reacties »

Reageer

U moet ingelogd zijn om te reageren.

Advocaten uitgelicht


Juridisch Advies Jorg mr. J. van Bladel Gedreven Advocaat met specialisme arbeidsrecht en letselschade.
Juridisch Advies Chantal mr. C. van der Poel Advocate met een open, toegankelijke en directe benadering met als specialisme arbeidsrecht.

advocaat arbeidsrecht breda

mr. F. van Velden-Van Passel

Enthousiaste en doortastende advocate uit Breda met een focus op arbeidsrecht.