WhatsApp onder werktijd

5 februari 2017
whatsapp onder werktijd

Whatsappen onder werktijd: mag dat?

Voor het weekend zitten veel mensen al met hun gedachten bij het weekend. Even gauw whatsappen onder werktijd: hoe laat was dat etentje vrijdagavond ook al weer? En waar was dat feestje zaterdag precies? Misschien kun je na het lezen van deze blog je telefoon toch beter opgeborgen houden.

Werknemer verstuurde 1.255 whatsapp berichten

Een man die eind vorig jaar iets te enthousiast was met berichtjes versturen, heeft € 1.500,- van zijn salaris in moeten leveren. Na uitdiensttreding had de man nog een verlofsaldo van ruim € 5.000,- openstaan. Hij stuurde echter in ruim een half jaar tijd 1.255 Whatsappberichtjes naar (verschillende) vrouwen. Zijn werkgever wilde de geleden schade, begroot op een kleine € 6.000,-, hiermee verrekenen. De rechter ging hier niet mee akkoord, maar stelde een het schadebedrag vast op € 1.500,-.  Een snelle rekensom leert dat dat ongeveer € 1,20 per verzonden Whatsappbericht is. De hoogte van de inhouding heeft volgens de rechter met name te maken met het feit dat de berichten ‘van romantische aard’ waren, waardoor de man lange(re) tijd door zijn telefoon van het werk gehouden werd. Het was niet alleen de berichten versturen, maar ook het lezen van ontvangen berichtjes.

Mag ik whatsappen onder werktijd?

Help! Moet ik me nu dan zorgen maken?! Nee niet meteen. De man in kwestie Whatsappte op zijn werktelefoon en stuurde 1.255 berichten aan verschillende vrouwen. Daarnaast, en voor deze situatie nog belangrijker, stond kortgezegde in de arbeidsovereenkomst van de man dat incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de telefoon is toegestaan. Dit reglement achtte de rechtbank van groot belang. De rechtbank oordeelde namelijk dat de werknemer de genoemde bepaling uit het bedrijfsreglement heeft geschonden en dat hij de gemaakte afspraken niet is nagekomen. 

Staat deze bepaling niet in jouw arbeidsovereenkomst, maar app je wel eens met je werktelefoon? Geen nood. Tegenwoordig lopen zakelijk en privé, zeker door het gebruik van zakelijke telefoons, laptops en tablets, steeds meer door elkaar heen. Ook na werktijd wordt de e-mail even gecheckt, wordt nog een belletje gepleegd of een stuk voor de vergadering van morgen doorgekeken. Dat compenseert de Whatsappberichten verstuurd onder werktijd. Neemt natuurlijk niet weg dat u altijd de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht dient te nemen. U dient zich te allen tijde te gedragen als ‘goed werknemer’. 

Grens werk – privé

Deze zaak leert ons met name dat je je tijdens werkuren hoofdzakelijk bezig moet houden met het werk en dat slechts beperkt ruimte is voor het onderhouden van privécontact(en). Daarnaast is het zo dat een werkgever niet zonder meer inzage in Whatsappberichten kan vorderen, zeker niet wanneer het toestel privé is. Is het toestel zakelijk, ook dan moet de werkgever het recht op privacy van de werknemer respecteren.

Juridisch advies

Wilt u weten of het privégebruik van uw zakelijke telefoon redelijk is? Of wilt u weten wat hierover in uw arbeidsovereenkomst opgenomen is? Neem dan contact met ons op voor een eerste gratis intake !

Categorie: blog | Geen reacties »

Reageer

U moet ingelogd zijn om te reageren.

Advocaten uitgelicht


Juridisch Advies Jorg mr. J. van Bladel Gedreven Advocaat met specialisme arbeidsrecht en letselschade.
Juridisch Advies Chantal mr. C. van der Poel Advocate met een open, toegankelijke en directe benadering met als specialisme arbeidsrecht.

advocaat arbeidsrecht breda

mr. F. van Velden-Van Passel

Enthousiaste en doortastende advocate uit Breda met een focus op arbeidsrecht.