Wijziging Arbowet 1 juli 2017

11 augustus 2017
wijziging arbowet

Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wijziging heeft het doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de professionaliteit van bedrijfsartsen te verbeteren. De Arbowet is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in Nederland: dus ook voor parttimers, fulltimers, flexers en stagiaires.

Het verplichte basiscontract

Door de wetswijziging wordt een basiscontract verplicht gesteld. Het basiscontract geldt tussen werkgevers en arbodienstverleners. Het basiscontract moet de kwaliteit van de arbodienstverlening verbeteren. Dit wil men bereiken door minimumeisen te stellen aan rechten en met name plichten voor de werkgevers, werknemers en de arbodienstverleners.

Wat staat er in het basiscontract?

  • Iedere werknemer die vragen heeft over gezondheid (in relatie tot het werk) kan naar een open spreekuur van de bedrijfsarts, ook al is hij of zij nog niet ziek. De werknemer hoeft geen toestemming te vragen aan de werkgever om de bedrijfsarts te bezoeken;
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Hierdoor kan de bedrijfsarts beter oordelen over de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk;
  • Als de werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, kan hij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen zijn verplicht om een dergelijk verzoek te honoreren, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden. De werkgever betaalt de second opinion;
  • Iedere bedrijfsarts moet een onafhankelijke klachtenprocedure hebben, zodat werknemers de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen;
  • Bedrijfsartsen zijn verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
    De bedrijfsarts en andere deskundigen dienen nauw samen te werken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, de preventiemedewerker of andere betrokken werknemers.

Niet-naleving Arbowet

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met toezicht op de naleving van de wijzigingen van de Arbowet. Ook kan het ISZW sancties opleggen bij niet-naleving aan zowel werkgevers, arbodienstverleners als bedrijfsartsen.

Overgangsperiode Arbowet tot 1 juli 2018

Alle nieuwe contracten moeten per 1 juli 2017 voldoen aan bovengenoemde eisen. Bestaande contracten kunnen tot 1 juli 2018 aangepast worden door werkgevers en arbodienstverleners. Dit kan door een aanvulling op het bestaande contract of het afsluiten van een nieuw contract.

Is uw bedrijf al klaar voor deze wijzigingen? Onze advocaten staan u graag bij om u bij implementatie de juiste weg te wijzen !

Categorie: blog | Geen reacties »

Reageer

U moet ingelogd zijn om te reageren.

Advocaten uitgelicht


Juridisch Advies Jorg mr. J. van Bladel Gedreven Advocaat met specialisme arbeidsrecht en letselschade.

× Hoe kan ik u helpen?