Erfgrens en erfafscheiding

 Een erfgrens is de denkbeeldige lijn die twee erven van elkaar scheidt. De Kadaster houdt bij waar deze grenzen precies liggen. In sommige gevallen is het nodig om precies te weten waar deze lijn ligt. Dat kun je opvragen bij het Kadaster. Op de erfgrens staat een zogenaamde erfafscheiding. Beide buren zijn verantwoordelijk voor de erfafscheiding.

Erfafscheiding

Een erfafscheiding die precies op de erfgrens staat, is eigendom van beide buren. Er wordt ook wel gesproken over mandeligheid. Dit houdt simpelweg in dat de buren samen verantwoordelijk zijn voor de erfafscheiding: dus voor zowel de onderhoudskosten als andere, bijkomende kosten.

Een mandelige erfafscheiding kan alleen in onderling overleg worden gewijzigd. Is er nog geen erfafscheiding, zoals bij nieuwbouwhuizen vaak het geval is, kun je als buren samen besluiten om een erfafscheiding op de erfgrens te zetten. Wanneer een van de buren dit weigert, kan de andere buur dit via de rechter eisen. Er kan in elk geval geëist worden dat de kosten gedeeld worden.

Eisen aan de erfafscheiding

De wet regelt het een en ander over de erfafscheiding. De gemeente kan van deze regels afwijken. De regels voor de erfafscheiding kunnen dus per gemeente verschillen.

Wettelijke voorwaarden erfafscheiding:

  • Een ondoorzichtige erfafscheiding mag aan de achterkant van de woning maximaal twee meter hoog zijn;
  • Aan de voorkant van de woning mag een ondoorzichtige erfafscheiding niet hoger zijn dan één meter;
  • Indien als erfafscheiding beplanting gebruikt wordt, geldt geen maximale hoogte;
  • De beplanting die als erfafscheiding gebruikt wordt, mag geen gevaar of hinder opleveren;
  • Binnen twee meter van de erfgrens mogen geen muuropeningen, balkons of vensters geplaatst worden die uitzicht geven op de grond van de buren. In de erfafscheiding mag dus geen opening of raam gemaakt worden;

Bomen op de erfgrens

Een boom moet op minimaal twee meter van de erfgrens staan. Een heg op minimaal 50 centimeter van de erfgrens, tenzij de heg of boom niet hoger is dan de erfafscheiding.

Er zijn uitzonderingen waarbij de boom niet twee meter van de erfgrens af hoeft te staan:

  • De boom is niet hoger dan de erfafscheiding;
  • De buren hebben samen afgesproken dat de boom dichterbij mag staan dan twee meter;
  • Een boom op de openbare grond mag wel dichterbij de erfgrens staan dan twee meter;
  • De gemeente heeft in haar wetgeving een andere afstand bepaald.

Staat een boom op de erfgrens, geldt dat de buren beide eigenaar zijn van de boom. De buren kunnen dus alleen in overleg met elkaar iets veranderen aan de boom en ze zijn samen verantwoordelijk voor de kosten en het onderhoud aan de boom.

Staat een boom niet op de erfgrens, maar wel dichterbij dan twee meter en is de boom hoger dan de erfafscheiding? Dan kun je de buurman verzoek de boom weg te halen binnen een redelijke termijn. Wanneer dit niet gebeurt, kun je de rechter dit verzoeken.

× Hoe kan ik u helpen?