Co-ouderschap

Na een scheiding hoor je vaak: ‘we hebben co-ouderschap over onze kinderen’. Co-ouderschap is geen wettelijke term. Met de term co-ouderschap wordt in de volksmond bedoeld dat de verdeling van de zorg voor de kinderen 50/50 is. Beide ouders nemen de helft van de zorg voor de kinderen op zich. In principe hebben beide ouders ook recht op de helft van de zorg voor de kinderen. Hoe deze verdeling feitelijk uitpakt (bij wie zijn de kinderen door de weeks, bij wie in het weekend, enzovoorts), wordt vastgelegd in een omgangsregeling (ook wel een ‘zorgregeling’ genoemd).

Ouderlijk gezag

Ondanks dat partners scheiden, blijven ze samen de ouders van hun kinderen. Ouders hebben tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt ouderlijk gezag. Dit is enkel anders als het kind voordat hij of zij 18 jaar is, trouwt. Wanneer het kind voor die leeftijd trouwt, vervalt het ouderlijk gezag. Daarnaast bestaat een onderhoudsplicht tot het kind 21 jaar is. Zowel het ouderlijk gezag als de onderhoudsplicht geldt naast gehuwden ook voor samenwoners.

Wanneer partners getrouwd zijn, hebben zij samen het ouderlijk gezag. Dat geldt ook voor kinderen die geboren zijn tijdens een geregistreerd partnerschap.  Ben je niet getrouwd, heb je geen geregistreerd partnerschap en is er niets geregeld? Dan krijgt de moeder het ouderlijk gezag. Het ouderlijk gezag is over te dragen op de vader: daarvoor moet een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. Het is verstandig om een jurist dit verzoek op te laten stellen.

Afspraken

Regels en afspraken over de opvoeding en verzorging van minderjarige kinderen dient voor gehuwden en personen met een geregistreerd partnerschap bij scheiding vastgelegd te worden in een ouderschapsplan. Voor samenwoners geldt deze verplichting niet, maar het is raadzaam om wel een ouderschapsplan op te stellen, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

× Hoe kan ik u helpen?