Vind een advocaat

Specialisatie of locatie:

Ouderschapsplan

Scheidingen zijn erg vervelend. Toch komen ze regelmatig voor. Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Bij getrouwde ouders (of ouders met een geregistreerd partnerschap) die samenwonen (of hebben gewoond) waarbij er gezamenlijk gezag over het kind is, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. In zo’n plan legt u afspraken vast over de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Een ouderschapsplan kan als bijlage opgenomen worden bij het echtscheidingsconvenant, maar kan ook apart opgesteld worden.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In een dergelijk plan kunnen allerlei afspraken vastgelegd worden tussen ouders over hun kinderen. Onderstaande punten moeten in ieder geval opgenomen worden.

  • Hoe de ouders elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, zoals de gezondheid van het kind of de kinderen en de schoolkeuze van het kind of de kinderen;
  • Verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding (waaronder kinderalimentatie);
  • Hoe de zorg en opvoeding verdeeld wordt (ook wel een ‘zorgregeling’ genoemd).

Wijzigen ouderschapsplan

De afspraken die met elkaar gemaakt worden kunnen in de toekomst wijzigen. Dat kan zijn omdat het noodzakelijk is, maar ook als beide ouders dingen graag anders geregeld zien. Wanneer één van beide ouders graag iets gewijzigd zou zien, is het natuurlijk fijn als dit bespreekbaar is. Verloopt de communicatie tussen de ouders wat stroef, kunnen deze gesprekken gevoerd worden met een mediator of jurist. Leg gewijzigde afspraken altijd vast in een nieuw ouderschapsplan of laat dit doen door een jurist.

Rechten en plichten van ouders

Ouders met gezamenlijk gezag over het kind of de kinderen hebben gelijke rechten en plichten naar het kind. In principe dragen ouders na de scheiding daarom de zorg beiden voor de helft. In het ouderschapsplan kan hier vanaf geweken worden. Het belang van het kind of de kinderen staat daarbij voorop. Ook als de verdeling anders is dan beiden de helft, neemt dat niet weg dat ouders elkaar over belangrijke beslissingen moeten informeren en samen moeten overleggen.

Ouderschapsplan bij samenwonen?

Voor partners die samenwonen is een ouderschapsplan niet wettelijk verplicht. Toch is het zeker verstandig om een ouderschapsplan op te stellen wanneer men besluit uit elkaar te gaan. Zo staan afspraken duidelijk op papier en weten beide partijen waar ze aan toe zijn.

Advocaat Echtscheiding

De bij JuridischAdvies.nl aangesloten advocaten kunnen voor u een ouderschapsplan opstellen !

Advocaten uitgelicht


Juridisch Advies Jorg mr. J. van Bladel Gedreven Advocaat met specialisme arbeidsrecht en letselschade.
Juridisch Advies Chantal mr. C. van der Poel Advocate met een open, toegankelijke en directe benadering met als specialisme arbeidsrecht.

advocaat arbeidsrecht breda

mr. F. van Velden-Van Passel

Enthousiaste en doortastende advocate uit Breda met een focus op arbeidsrecht.