Onderhuur

Je huurt een huis, maar gaat een tijdje naar het buitenland. Als je terugkomt, wil je daar eigenlijk graag terug gaan wonen. Kun je jouw huurhuis onderverhuren? Onderhuur mag, maar is enkel onder bepaalde omstandigheden toegestaan.

Definities

De oorspronkelijke overeenkomst wordt gesloten tussen de hoofdverhuurder en de onderverhuurder. Als je een woning huurt van de onderverhuurder, maakt dat jou de onderhuurder.

Dus:

  1. Hoofdverhuurder;
  2. Hoofdhuurder of onderverhuurder;
  3. Onderhuurder

Huurbescherming tegen hoofdverhuurder

Als onderhuurder heb je huurbescherming ten opzichte van de hoofdverhuurder als deze de hele woning onderhuurt. Wanneer de hoofdverhuurder de huurovereenkomst met zijn hoofdhuurder beëindigt, heb je als onderhuurder nog steeds huurbescherming. Sterker nog: in principe wordt de je hoofdhuurder. De hoofdverhuurder heeft echter wel mogelijkheden om bij onderhuur de overeenkomst met jou als onderhuurder ook op te zeggen.

Deze mogelijkheden zijn:

  • Uit financieel oogpunt blijkt dat er niet (genoeg) zekerheid is dat je de huurovereenkomst kunt na (blijven) komen. Je hebt te weinig inkomen om de huur te betalen;
  • Onderhuur is aangegaan om de onderhuurder op korte termijn hoofdhuurder te maken. Dat is misbruik van de wet;
  • Op basis van redelijkheid en billijkheid kan van de hoofdverhuurder niet verlangd worden om de overeenkomst met jou als onderhuurder voort te zetten;
  • De juiste vergunningen zijn niet aanwezig.

Huurbescherming tegen de onderverhuurder

Je geniet als onderhuurder van een woning ook huurbescherming tegen de onderverhuurder. Wanneer sprake is van een wettelijke opzeggrond, kan de onderverhuurder de huurovereenkomst met jou als onderhuurder opzeggen.

Illegale onderhuur

Als je als hoofdhuurder illegaal verhuurt, kan de hoofdverhuurder de overeenkomst met de hoofdhuurder opzeggen. De hoofdhuurder kan ook eisen dat de overeenkomst met de onderhuurder wordt beëindigd. Hiervoor heeft de hoofdverhuurder dan geen wettelijke opzeggingsgrond tegen. De hiervoor omschreven beschermingsregels gelden dan niet.

Onderhuur en Huurtoeslag

Voor de onderhuur van een woning, is het wellicht mogelijk om huurtoeslag te ontvangen. Het moet dan gaan om een ‘zelfstandige’ woning. Dat betekent dat de woning een eigen brievenbus moet hebben, een eigen ingang en zelfstandige faciliteiten als een badkamer en een keuken. Wanneer je een onzelfstandige woning of woonruimte onderhuurt, heb je geen recht op huurtoeslag.

Juridisch advies Onderhuur

Laat je onderhuurovereenkomst altijd door een deskundige jurist controleren. Dat voorkomt onaangename verrassingen en teleurstellingen.

× Hoe kan ik u helpen?