Medehuur

Jullie zijn klaar voor de volgende stap in je relatie. Na een tijd van spullen verslepen, trek je in bij je partner in diens huurwoning. Wat heeft dit voor gevolgen?

Allereerst is het verstandig als je gaat samenwonen in een huurwoning om medehuur aan te vragen. Medehuurders hebben dezelfde rechten en plichten. Zo ben je allebei verantwoordelijk voor betaling van de huur. Als de huurovereenkomst met de oorspronkelijke huurder eindigt, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Om als medehuurder aangemerkt te worden, moet je voldoen aan voorwaarden.

Getrouwd of samenlevingscontract

Wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je automatisch medehuurder. Indien je een samenlevingscontract hebt of er op papier (nog) niets geregeld is, ben je dus niet automatisch medehuurder.

Voorwaarden medehuur

Er zijn voorwaarden om aangemerkt te worden als medehuurder.

  • Je moet tenminste twee jaar hoofdverblijf gehad hebben in de woning;
  • Je moet samen met de huurder een gemeenschappelijke huishouding voeren. Dat wil zeggen dat een tijdelijke logé geen medehuurder kan worden;
  • Je moet als medehuurder voldoende inkomen hebben om aan de huurverplichtingen te kunnen voldoen;
  • Je mag het medehuurderschap niet aanvragen met de bedoeling dat de oorspronkelijke huurder binnenkort vertrekt en je zo de enige huurder van de woning wordt.

Hoe doe ik een verzoek om medehuurder te worden?

Om medehuurder te worden moet je samen met de oorspronkelijke huurder een schriftelijk verzoek opstellen en indienen bij de verhuurder van de woning. Het is verstandig om het verzoekschrift op te laten stellen of te laten controleren door een jurist.

Het verzoek is afgewezen of ik hoor niets: en nu?

Als de verhuurder het verzoek tot medehuur afwijst, kun je de rechter verzoeken om als medehuurder te worden aangemerkt. Reageert de verhuurder niet op het verzoek? Dan kun je na drie maanden naar de rechter stappen. Deze kan het verzoek dan toe- of afwijzen.

Afwijzen kan de rechter om drie redenen doen:

  • Je woont nog geen twee jaar samen met de huurder;
  • Je financiële situatie is onvoldoende om de verplichtingen van de huur, zoals de huurpenningen, te kunnen betalen;
  • Met het verzoek wordt misbruik gemaakt van de regeling.

Kan mijn meerderjarig kind ook medehuurder worden?

Kinderen gaan vaak na verloop van tijd h et huis uit. De vereiste gezamenlijke huishouding wordt daarom in principe niet aangemerkt tussen ouders en meerderjarige kinderen die nog thuis wonen. In bijzondere gevallen, zoals bij (mantel)zorg, kan er een verzoek gedaan worden tot aanmerking als medehuurder.

× Hoe kan ik u helpen?