Huurkoop

 Huurkoop is een nog vrij onbekende vorm van lenen. Stel: je ziet een prachtige auto. Helaas is deze net wat boven je budget. Mogelijk is huurkoop dan een oplossing. Bij huurkoop is sprake van aflossingen. Als de laatste termijn betaald is, ben je eigenaar van het product.

Huurkoopakte

Bij een huurkoop wordt een overeenkomst gesloten tussen de koper en verkoper. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de looptijd, rente en aflossingen. Bij huurkoop is sprake van vaststaande rente. Ook wordt er een huurkoopakte opgemaakt. Zo’n akte bevat de volledige verkoopprijs, het aflossingsschema en het eigendomsvoorbehoud. Eigendomsvoorbehoud zijn eisen waaraan je moet voldoen om eigenaar te worden van het product. Voldoe je niet aan deze eisen? Dan blijft de verkoper eigenaar van het product.

Auto’s en andere voertuigen

Een product dat vaak aangeschaft wordt door middel van huurkoop is een auto, al staat het beter bekend onder de naam ‘leasen’. De koper betaalt meestal een klein bedrag aan: het restant wordt opgedeeld en betaald in termijnen. Zoals bij alle huurkopen, is de auto pas van jou als je deze volledig betaald hebt. Bij auto’s geldt dat indien je de aanbetaling niet meer kunt betalen en je nog geen 75% van de huurkoop hebt afgelost, de auto teruggevorderd kan worden door de verkoper. Deze verkoopt de auto vaak en trekt de opbrengst van de schuld af. Een eventueel restbedrag dien je alsnog te betalen.

Naast auto’s worden ook vaak scooters en motors met huurkoop gekocht.

Huurkoop Woning

Huurkoop van een woning is ook mogelijk. Je betaalt iedere maand een vastgesteld bedrag aan aflossing. Na betaling van de laatste termijn, ben je eigenaar van de woning geworden. Huurkoopregelingen worden vaak getroffen wanneer de koper al in de woning woont.

Aan de huurkoop van een huis kleven ook nadelen. Aangezien je pas eigenaar bent van de woning na betaling van de laatste termijn, kan de woning teruggevorderd worden. Ontstaat er schade aan de woning? Daar ben je wel verantwoordelijk voor: dat kun je dus niet verhalen op de verkoper.

Voor- en nadelen huurkoop

Voor de verkoper heeft huurkoop een aantal voordelen. De garantie op afbetaling is groot: bij niet-betaling kan het product namelijk teruggevorderd worden. Voor de koper is huurkoop aantrekkelijk omdat men direct gebruik kan maken van het product. Een nadeel voor de koper is het rentepercentage en het feit dat de verkoper het product terug kan vorderen wanneer je niet (meer kunt) betalen en je nog geen 75% hebt afgelost.

× Hoe kan ik u helpen?