Incasso en incassokosten

 Oeps! Rekening vergeten te betalen en nu ligt er een ‘aanmaning’ op de mat. Wat is een aanmaning, wat zijn incassokosten en welke regels zijn hieraan verbonden?

Vergeten te betalen? Eerst een aanmaning

Wanneer je een rekening vergeet te betalen, mag de verkoper niet direct incassokosten in rekening gebracht worden. Eerst moet een ‘aanmaning’ verzonden worden. Dit is een betalingsherinnering. Deze aanmaning kun je van de verkoper ontvangen, maar hij kan hiervoor ook een incassobureau inschakelen. In de aanmaning wordt je nogmaals de gelegenheid geboden om te betalen (meestal binnen veertien dagen). Ook staat in de aanmaning vermeld dat, indien je opnieuw niet betaalt, er incassokosten berekend worden en wat de hoogte is van deze incassokosten.

Heb je geen aanmaning ontvangen, maar wel een brief over de incassokosten? Je bent dan niet verplicht om de incassokosten te betalen. De verkoper moet jou namelijk eerst een aanmaning sturen (al dan niet via een incassobureau). Je bent wel verplicht om de openstaande rekening nog te betalen!

De hoogte van incassokosten

De incassokosten zijn een vastgesteld percentage van het nog openstaande bedrag met een daaraan gekoppeld. Het openstaande bedrag wordt ook wel ‘de hoofdsom’ genoemd. Incassokosten zijn minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-.

Zo betaal je bijvoorbeeld over een hoofdsom tot en met € 2.500,- een percentage van 15% aan incassokosten met een maximum van € 375,-.

Er zijn onterecht incassokosten gerekend: en nu?

De verkoper mag geen dubbele incassokosten opleggen. Wanneer de verkoper én het incassobureau incassokosten in rekening brengen, hoef je dit maar aan één van de partijen te betalen. Ook moet er één bedrag over gemaakt worden. De incassokosten moeten alle kosten dekken: ook administratie- en kantoorkosten. Deze moeten met het incassobedrag verrekend zijn en mogen dus niet nog bovenop het incassobedrag in rekening worden gebracht.

Wettelijke rente

Bij de incassokosten kan de verkoper of het incassobureau wettelijke rente rekenen over de hoofdsom. Wettelijke rente kan echter niet berekend worden over de incassokosten!

 Bij incassokosten of geschillen over incassokosten is het raadzaam om een jurist raad te plegen.

× Hoe kan ik u helpen?